Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Räpina linna Võhandu tänav rekonstrueeritakse koos vee- ja kanalisatsiooni torustikega

AS Revekor taotles keskkonnainvesteeringute keskuse programmist „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Veekaitse" meetme „Veemajandustaristu arendamine" toetust Võhandu tänava vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks. Võhandu tänava vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerides on vajalik rekonstrueerida ka amortiseerunud Võhandu tänav (nr7071034) lõik (km 1,061-1,689) Võru mnt-Võõpsu mnt.

Korraldasime ühishanke koos Räpina vallaga, et saada parem pakkumine ja üks peatöövõtja. Kuna tööd kattuvad, on väga oluline tööde korraldamisel ühtne meeskonnatöö.
Omanikujärelevalvet teostab objektil Taalri Varahaldus AS (tel 56689423).
Tekkinud probleemide, ettepanekute ja küsimuste korral pöörduge julgesti järelevalve või AS Revekor poole.
Ehitustöid hakkab teostama OÜ Kivipartner, projektijuht Rivo Kaju (tel 55557821).
Tööde maksumus koos käibemaksuga on 618540,46 eurot, sellest KIK-i toetus on 165128,60 eurot.
Räpina valla osalus teetöödel koos käibemaksuga on 451354,55 eurot. Ehitustööde valmimise tähtaeg on 26.09.2019.

Piirkonna elanikele soovin ehituse ajaks kannatlikkust ja jälgida liikluskorraldust. Räpina Vallavalitsus on ehitajatega, kelle rasked veomasinad teel askeldavad ning tee seisukorda oluliselt seetõttu halvendanud on, rääkinud ning saavutatud on kokkulepe, et pärast vee- ja kanalisatsioonisüsteemi vahetust teeb ehitusfirma enda järel tee korda.

Vilja Kvetkovski,
AS Revekor juhataja