Uudised ja teated

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Toetust saab taotleda meetmetest:

Meede 1 - Elukeskkonna arendamine

Meede 2 - Ettevõtluse arendamine

Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg (tegevusgrupis): 5. jaanuar 2018

Infopäevad taotlejatele toimuvad:

4. september kell 16.00 Mikitamäe vallamajas.

Infopäevale registreeru: http://piiriveere.ee/index.php?id=kalender&event_id=2710

7. september kell 16.00 Misso vallamajas.

Infopäevale registreeru: http://piiriveere.ee/index.php?id=kalender&event_id=2711

Täpsem info taotlemise ja nõustamise kohta: www.piiriveere.ee