Uudised ja teated

« Tagasi

Lapsevanemal on võimalus taotleda noore huvihariduses või -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamist

Tänu riigi eelarvest eraldatavale huvihariduse- ja huvitegevuse toetusele, on avanenud võimalus 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse suurendamiseks hüvitada lapsevanematele transpordikulud järgmistel tingimustel:

1) noore rahvastikuregistrijärgne elukoht on Räpina valla haldusterritooriumil ning tema huvialaga tegelemise kohta ei ole korraldatud ühistransporti ajal, mis võimaldaks huviringi või -kooli töös osaleda;
2) huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit;
3) noore elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust.

Toetuse arvestuse aluseks on noore elukoha ja huvikooli või huviringi toimumiskoha vaheline kaugus. Kaugus kilomeetrites korrutatakse arvuga 2 (edasi-tagasi), seejärel arvuga 0,1 (euro) ning huvikoolides ja huviringides osalemise arvuga (korda kuus).

Transpordikulude hüvitamine on suunatud nendele lapsevanematele, kes sõidutavad isikliku sõiduautoga noori huviringi või -kooli, kuna huvialaga tegelemise kohta ei ole korraldatud ühistransporti ajal, mis võimaldaks huviringi või -kooli töös osaleda.

Toetust saab taotleda neli korda aastas esitades taotluse ette antud tähtajaks:

*hiljemalt 20. märtsiks (detsembrist veebruarini kantud transpordikulude eest);

*hiljemalt 20. juuniks (märtsist maini kantud transpordikulude eest);

*hiljemalt 20. septembriks (juunist septembrini kaetud transpordikulude eest);

*hiljemalt 20. detsembriks (oktoobrist novembrini kaetud transpordikulude eest).

Taotluse vorm on leitav Räpina valla kodulehelt ning Räpina Vallavalitsuses Räpina haldushoone II korrusel (Kooli 1, Räpina).

Räpina Vallavolikogu 26.09.2018 määrusega nr 29 „Noorte huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude katmise kord" saab tutvuda Riigi Teatajas, Räpina valla raamatukogudes ja Räpina Vallavalitsuses.

Lisainfo:
Anu-Cristine Tokko
haridus- ja noorsootööspetsialist
Tel 799 9511
e-post anu@rapina.ee