Uudised ja teated

Lapsehoiuteenuse osutamisest ja koolivaheaja veetmise võimalustest raske ja sügava puudega lastele

Antud info on lapsevanematele, kelle peres kasvab raske või sügava puudega laps ja vanem vajab abi lapse hoidmisel või koolivaheaja sisustamisel. Võimalus on lapsevanemaid aidata lapse hoidmise korraldamisel ja lapse vaba aja sisustamisel koolivaheaegadel lastelaagrites osalemisena.

Alates 2016. aasta jaanuarikuust viib Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele vanuses 0 -17 (k. a.) eluaastat. Lapsevanemale on teenus tasuta, teenusele saamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustuametile, mis pakub rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas kuni 4918 eurot lapse kohta. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Teenusele saamiseks juhendatakse lapsevanemat, kes võib julgelt ka antud kontakti jagada. Lapsel peab olema kehtiv puue (raske või sügav) ja koostatud juhtumiplaan.

Igasuguste lisaküsimuste korral palun võtta ühendust alloleval kontakttelefonil.


Lugupidamisega
Gähtlin Leppänen
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
Lapsehoiuteenuse koordinaator
mob tel: 5665 2939