Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Kultuuri- ja sporditööspetsialisti konkurss

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud 

KULTUURI- JA SPORDITÖÖSPETSIALISTI

 

Kultuuri-ja sporditööspetsialisti ametikoha eesmärk on eelduste loomine efektiivse ning laiapõhjalise kultuuri- ja spordielu jätkumiseks vallas, välis- ja avalike suhete arengule kaasa aitamine oma töövaldkonnas. Räpina valla kultuuri- ja spordialaste õigusaktide väljatöötamine. Räpina valla kultuuriasutuste töö koordineerimine ja suunamine.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel või kokkuleppel.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 21. oktoober 2019.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

Kõrgharidus.

Eesti keele oskus kõrgtasemel.

Inglise keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt B1 tasemel.

Tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus.

Soovitav eelnev arengukavade koostamise ja taotlusprojektide kirjutamis- ning  juhtimiskogemus, sh finantsarvestuse põhimõtete tundmine ja kasutamise oskus.

Üldised teadmised riigi põhiseadusest ja kodanike õigustest, kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine.

Ametikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine,

oskus neid rakendada. Üldised teadmised Euroopa Liidust.

Isiksuseomadused: algatusvõime, koostöövalmidus, hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime, analüüsi- ja sünteesivõime, korrektsus, viisakus, tasakaalukus, lojaalsus, kohusetundlikkus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

•          varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas;

•          varade arvestuspõhimõtete tundmine.

Omalt poolt pakume:

•          vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;

•          häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks ühinenud omavalitsuses;

•          koolitus- ja arenguvõimalusi.

Kandidaatidel palume esitada:

•          CV;

•          motivatsioonikiri;

•          haridust tõendavate dokumentide koopiad;

•          kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid (autasud, projektid jms).

Kandideerimisdokumendid palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Kultuuri-ja sporditööspetsialisti konkurss".

Lisateave: Räpina valla kodulehel www.rapina.ee, enel.liin@rapina.ee telefonil 799 9501 või piret.rammo@rapina.ee, telefon 5257864.