Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Konkurss Viluste Põhikooli direktori ametikohale

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Viluste Põhikooli direktori ametikohale.

Viluste Põhikooli direktori ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldise arengu tagamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid ja -kogemus;
 • eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja kooli kui õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • vastutustunne, täpsus ja korrektsus;
 • koostöövõime ja hea suhtlemisoskus;
 • analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõime;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri
 • visioon ja tegevuskava kooli direktorina
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

Dokumendid palume esitada hiljemalt 28.06.2019 Räpina Vallavalitsuse e-posti aadressil vald@rapina.ee või aadressil Kooli 1, Räpina, Räpina vald märgusõnaga „Viluste Põhikooli direktori konkurss".

Tööleasumise aeg kokkuleppel.

Kontaktisik: Enel Liin, vallavanem, tel 526 5057, enel@rapina.ee.