Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnaamet teatab Tuurapera turbatootmisalaga seotud avalikust arutelust

 

Keskkonnaamet teatab Tuurapera turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust.

Van der Knaap Eesti OÜ soovib pikendada maavara kaevandamise loa L.MK.PÕ -46024 kehtivust 30 aasta võrra, so kuni 11.12.2049 eesmärgiga, et ettevõte saaks kehtiva maavara kaevandamise loa jooksul turbavaru täielikult ammendada ja ala nõuetekohaselt korrastada. Tuurapera turbatootmisala asub Põlvamaal Räpina vallas Rahumäe külas katastriüksustel 70703:003:0293 ja 70703:003:0298. Mäeeraldise pindala on 210,05 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 266,24 ha. Mäeeraldise aktiivne turba tarbevaru on 760 tuh t, sh vähelagunenud turvas 233 tuh t ja hästilagunenud turvas 456 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 10 tuh t ning maavara kasutusaladeks on aiandus ja energeetika. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

KMH algatati, kuna keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lg 1 p 28 kohaselt on tegu olulise keskkonnamõjuga, kui tegevusena toimub turba kaevandamine suuremal, kui 150 ha alal. Tegevusele pole varem KMH-d tehtud. Piiriülest keskkonnamõju ei ole ette näha.

KMH osapooled:

Arendaja on Van der Knaap Eesti OÜ (registrikood 14216488, aadress Põlva maakond, Räpina vald, Leevaku küla, Määrastu, 64428, kontaktisik Aivar Jõgiste, e-post aivarjogiste@vanderknaap.info, telefon 504 1874)

Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Siret Punnisk, e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 799 0913)

Juhtekspert on OÜ Inseneribüroo STEIGER (kontaktisik Aadu Niidas, e-post aadu@steiger.ee, telefon 668 1013).

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda Keskkonnaameti Räpina kontoris (Kalevi 1a, Räpina) II korruse kliendilaua juures E-N 9.00-16.00, R 9.00-12.00 või Keskkonnaameti kodulehel aadressil http://www.keskkonnaamet.ee (Uudised - Pressiinfo/Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek, Lõuna regiooni KMH-de all).

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab kirjalikult esitada aadressile Keskkonnaamet Kalevi 1 a, Räpina, Põlva maakond, 64503 või Keskkonnaameti e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee kuni 05. septembrini 2019.

KMH aruande avalik arutelu toimub 11. septembril 2019 kell 16.00 Keskkonnaameti Räpina kontori (Kalevi 1 a, Räpina) I korruse saalis.