Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Pakkumuse esitamise ettepanek

Pakkumuse esitamise ettepanek      
14.09.2023

 

RÄPINA VALLA 2024. AASTA SUVELAVASTUSE HELI- JA VALGUSTEENINDUS

 

1. TELLIJA ANDMED
Nimi: Räpina Vallavalitsus
Registrikood: 75025503
Aadress: Kooli 1, Räpina 64504
Kontaktisik: Kertu Anni, e-post: kertu.anni@rapina.ee, tel: +372 524 9190

 

2. ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE TAUST
Räpina Vallavalitsus soovib hinnapakkumist Räpina valla 2024. aasta suvelavastuse heli- ja valgusteenindamiseks. Suvelavastus toimub Leevi vabaõhulaval, mis asub Põlva maakonnas Leevi külas rahvamaja vahetus läheduses (Kooli 8, Leevi, 64231). Etendused toimuvad 2024. aasta juulikuus: 17.-21.07.24 ja 24.-28.07.24 kell 19-22. Proovid koos heli ja valgusega toimuvad alates 11.07.2024. Lava paikneb Võhandu jõe paremal kaldal.

Toimumiskoha fotod ja videod: https://shorturl.at/dnpSW

 

3. TEHNILINE KIRJELDUS
Publik istub puidust pinkidel, mis asuvad lava vastas üle kiviparketiga kaetud väljaku. Pingid asuvad kallakul kolmes plokis, kaks vahekäiku. Ridade pikkused 3m / keskel 9m / 3m. Ridu on kokku kaheksa. Kokku ca 240 istekohta (50cm/in). Pinkide taha künkale lisanduvad teisaldatavad tribüünid (12tk) (kõrgustesse 4 rida), mis kokku mahutavad ca 240 inimest. Pinkide ja tribüünide peal kohti kokku ca 480.
Vajalik on välja valgustada lava (vastu õhtust päikest). Kohapealne elektrivõimsus 2 x 32 amprit.
Vajalik on tagada, et kogu toimumiskoht oleks heliga ühtlaselt kaetud.
Ettevõtte valguspark peab sisaldama teatriprožektoreid, mis on mõeldud välitingimustes (ka kehvema ilmaga) kasutamiseks ning võimaldama nii valget kui värvilist valgust.
Vajatakse kuni 20 põsemikrofoni näitlejatele ja kuni 7 raadiosaatjat korraldusmeeskonnale.
Heli- ja valgustehnika peab olema kvaliteetne, tunnustatud tootjatelt (nt Sennheiser; Shure).
Pakkumine peab sisaldama etenduste perioodil heli- ja valgustehnilist teenindamist tehniku(te) poolt.

 

4. PAKKUMUSE ESITAMINE JA HINDAMINE
Hinnapakkumine esitada digitaalselt allkirjastatuna vabas vormis koos ettevõtte tutvustusega ning kirjeldada varasemat töökogemust suvelavastuste või teiste välitingimustes helindatud ja valgustatud sündmustega.
Hinnapakkumine peab sisaldama Tellija nime, Pakkuja nime, Pakkuja registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumise väljastamise kuupäeva, hinnapakkumise kehtivusaega ning tööde käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.
Hinnapakkumus vaadatakse üle ja koostatakse avamise protokoll hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale pakkumuste avamist. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mis vastab hinnapäringus küsitule ning jääb hankija eeldatavate vahendite piiridesse. Räpina Vallavalitsusel on õigus tagasi lükata pakkumus, kui hinnapakkumise maksumus on Tellija reaalsetest võimalustest suurem.
Digitaalselt allkirjastatud pakkumus saata e-postile kertu.anni@rapina.ee hiljemalt 26.09.2023.

 

5. TÖÖVÕTULEPINGU SÕLMIMINE JA TINGIMUSED
Tellija ei maksa ettemaksu. Leping tööde teostamiseks sõlmitakse koheselt, kui pakkumine on tunnistatud edukaks. Tööde akteerimise aluseks on pakkumuses kajastatud tööd. Tööde Teostaja vastutab tööde käigus tekitatud võimalike kahjude eest Tellijale ja/või kolmandatele isikutele. Tellijal on õigus teha korrektiive tööde mahtude osas.
Tööde teostamise periood on 11.-28.07.2024, lisaks arvestada heli- ja valgustehnika montaaž ja demontaaž enne ja pärast suvelavastuse perioodi.

 

LISAD

pakkumuse esitamise ettepanek - pdf
lava joonis 1
lava joonis 2