Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Räpina valla arengukava 2035

Kõigil huvitatud isikutel on õigus esitada eelnõule muudatusettepanekuid kuni 26.09.2023.
 
Kirjalike ettepanekute laekumisel toimub avalik arutelu ettepanekute arutamiseks 27.09.2023 kell 14:00 Räpina Vallavolikogu saalis.
 
Kui ettepanekuid ei laeku, siis arutelu ei toimu.  
 
Räpina valla arengudokumentidega on võimalik tutvuda aadressil: http://www.rapina.ee/arengukavad