Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Keskkonnaamet teatab Ruusa puhkeala, Võhandu jõe endise harujõe settest puhastamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest

Kavandatava tegevuse eesmärk on rajada Põlva maakonda Räpina valda Ruusa külla Võhandu jõe äärde puhkeala. Kavandatud tegevused jäävad Ruusa küla üldkasutatava maa sihtotstarbega Puhkeniidu kinnistutele (70701:001:0604, 70701:001:0605). Esimese etapina kavandatakse Võhandu jõe endine harujõgi puhastada settest ca 3 900 mulatuses ning väljakaevatav sete planeeritakse kaldale madala liigniiske ala täiteks.

 

Otsustaja (keskkonnaloa andja) on Keskkonnaamet (aadress Kalevi 1a, Räpina) kontaktisik Siret Punnisk, e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 512 8350.

 

Arendaja on Räpina Vallavalitsus (aadress Kooli tn 1, Räpina) kontaktisik Egle Jakin, e-post egle.jakin@rapina.ee, telefon 5331 0933.

 

Keskkonnamõju hindaja on Maves OÜ (aadress Marja 4D, Tallinn) juhtekspert Karl Kupits, e-post maves@maves.ee, telefon 5623 7394

 

KMH programmiga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 03.04.2023 – 21.04.2023 Keskkonnaameti keskkonnaotsute infosüsteemi KOTKAS asuvas keskkonnamõju hindamiste registris valides avalikustamisel olevad KMH-d, vaata siin või Räpina valla kodulehel, Võõpsu raamatukogus (Räpina mnt 24, Võõpsu alevik) ja Ruusa raamatukogus (Mõisavahe tee 19, Ruusa küla).

 

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 21.04.2023 (k.a) otsustaja eelpool toodud kontaktidel.

 

KMH programmi avalik arutelu toimub 27.04.2023 kell 15.00 Ruusa kultuurimaja saalis, aadressil Mõisavahe tee 7, Ruusa küla Põlva maakond.