Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Programmi “Hoolivad isad: turvalisem elu lastele” eestikeelne veebikoolitus

MTÜ VAITER koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga korraldab isadele programmi "Hoolivad isad: turvalisem elu lastele" eestikeelse veebikoolituse.

 

Plaanime alustada 6. oktoobrist uue eestikeelse veebigrupiga. Koolitused toimuvad veebikeskkonnas Zoom. Gruppi viivad läbi vastava väljaõppe läbinud ja kogemustega grupijuhid Külle Kadarik ja Umberto Dorus Geerts. Koolituses osalejal on vajalik omada arvutit töötava mikrofoni ja kaameraga.

 

Programmis osalemine on tõenäoliselt kasulik paljudele isadele, aga eelkõige neile, kel on probleemsed suhted oma lapse (või lastega) ja laste emaga. See võib hõlmata üleliia kontrollivaid või kaasatuid, kaugeid ja/või vastutustundetuid ning vägivaldseid isasid või isasid, kellel on laste emaga vaenulikud, vägivaldsed või konfliktsed suhted. Programm on välja töötatud isadele, kes on füüsiliselt või emotsionaalselt väärkohelnud oma lapsi või laste ema või kelle puhul on kõrge risk, et väärkohtlemine võib aset leida.

 

Programmi "Hoolivad isad" keskseks eesmärgiks on laste turvalisuse ja heaolu tagamine. Programmil on järgmised osad: 1) 17-nädalat kestvad, parimatel praktikatel tuginevad standardiseeritud grupikohtumised isadele (grupi suurus 10-12 inimest); 2) süsteemne kontakt emadega, tagamaks nende turvalisus; 3) jooksev koostöö (sh ühine juhtumikorraldus) suunajaga (lastekaitsetöötaja/ kriminaalhooldaja), ning vastavalt vajadusele teiste perega seotud spetsialistidega.

 

Täpsemalt viiakse kohtumise käigus läbi järgmised tegevused:

  • programmi vastuvõtmine (motiveeriv intervjuu) ja 1.-3. kohtumine: mehe motiveerimine (kasutades motiveeriva intervjueerimise tehnikaid), julgustamaks teda oma kasvatusmeetodeid analüüsima.
  • 4.-8. kohtumine: vanemlusalaste teadmiste jagamine ja oskuste treening.
  • 9.-14. kohtumine: kognitiiv-käitumuslik teraapia, et seada isiklikke eesmärke ja järgida nende täitmist.
  • 15.-17. kohtumine: õpitu kinnistamine ning edasiseks realistlike ootuste ja plaanide seadmine.

 

Programmis osalemise omaosalus on 80 eurot, mille kohta esitatakse arve. Tallinna elanikule on programmis osalemine tasuta, välja arvatud, omaosaluse summa. Kõigil teistel huvilistel tuleb tasuda 680 eurot. Gruppidesse registreerimine ja lisainfo kontakteerudes: kylli@vaiter.ee või telefonil 551 7233.

 

Kontaktisik:

Külli Samarüütel, MTÜ VAITER koolitusjuht, kylli@vaiter.ee, 551 7233