Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Tartumaa Arendusselts (TAS) kuulutab välja Euroopa Liidu LEADER-programmi projektitaotluste vastuvõtu

Tartumaa Arendusselts (TAS) kuulutab välja Euroopa Liidu LEADER-programmi PROJEKTITAOTLUSTE VASTUVÕTU

 

2022. a teine taotlusvoor

Taotlusi saab esitada 20. septembrist 20. oktoobrini 2022

 

Projektitoetust saavad taotleda Tartumaa Arendusseltsi tegevusrühma tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõted, mittetulundusühendused ja kohalikud omavalitsused. 

 

Projektitaotlusi rahastatakse järgmiste strateegiliste valdkondade ja meetmete kaudu:

1. Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine

Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine

Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede

2. Kogukondade võimekuse arendamine

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine

3. Suurprojektide ja koostöövõrgustike arendamine

Meede 3.1. Suurprojektide arendamine

 

Taotlusvooru laekunud taotluste hindamise tähtaeg on 20. detsember 2022.

 

Nõustamisele saab registreeruda kaisa@tas.ee, 5388 0054. 

Infopäev taotlejatele toimub 20. septembril 2022, rohkem infot www.tas.ee.