Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Transpordikulude hüvitamine noore huvihariduses osalemisel

Transpordikulude hüvitamine
 

Juhul, kui noore huvihariduse või -tegevusega tegelemise kohta ei ole korraldatud ühistransporti ajal, mis võimaldaks tegevustes osalemist, on lapsevanemal võimalus taotleda ka isikliku sõiduauto transpordikulude hüvitamist.
 

Transpordikulude hüvitamise taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele kvartaalselt

  • hiljemalt 20. märtsiks detsembrist veebruarini tehtud kulutused,
  • hiljemalt 20. juuniks märtsist maini tehtud kulutused,
  • hiljemalt 20. septembriks juunist septembrini tehtud kulutused,
  • hiljemalt 20. detsembriks oktoobrist novembrini tehtud kulutused

transpordikulude hüvitamise taotluse, millele tuleb muu hulgas märkida vastavas ajavahemikus tehtud sõitude arv ning huvikooli või -ringi ja elukoha vaheline kaugus. Vastav vorm on leitav Räpina valla kodulehel rapina.ee/blanketid ja Räpina haldushoone II korrusel.
 

(Alus: Räpina Vallavolikogu 26.09.2018 määrus nr 29 „Noorte huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude katmise kord".)
 

Ühistranspordikulude hüvitamine
 

Räpina vallavalitsus hüvitab noore huvihariduses või -tegevuses osalemise ühistranspordikulud eelarveliste vahendite olemasolul. Tänu riigieelarvest eraldatavale huvihariduse ja huvitegevuse toetusele, on noorte transpordikulude hüvitamisega kaasnevate kuludega valla eelarves arvestatud.
 

Ühistranspordikulude hüvitamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele (Räpina haldushoone II korrus või vald@rapina.ee) hiljemalt iga kuu 10. päevaks avalduse koos eelneval kuul ostetud ühistranspordi piletitega. Avalduse vorm on leitav Räpina valla kodulehel aadressil rapina.ee/blanketid ja Räpina haldushoone II korrusel.
 

(Alus: Räpina Vallavolikogu 26.09.2012 määrus nr 22 „Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste ühistranspordikulude hüvitamine Räpina vallas".)

 

Lisainfo:
Anu-Cristine Tokko
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist
e-post: anu@rapina.ee
telefon: 799 9511 või 514 2596