Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Veeohud mõjutavad Põlvamaa inimeste turvalisust

Me kõik arvame ja loodame, et elame turvalises keskkonnas ning ei satu õnnetusse. Tegelik elu näitab sageli muud ja õnnetusse satuvad nii lapsed kui eakad. Elukeskkonna turvalisust kahandavad ohud, mis mõjutavad tervet kogukonda. Veekogude ümbruse ohutus ja ohutu käitumine veekogudel ning nende ääres, mõjutab kogukonna turvatunnet märkimisväärselt. 

Aastatel 2018 – 2020 on Põlvamaal registreeritud 19 veeõnnetust, mis nõudsid 9 inimese elu. Veeõnnetuste traagiliste tagajärgede ärahoidmiseks tuleb veesõidukiga veekogule minnes kasutada nõuetekohast turvavarustust ja selga kinnitatud päästevesti. Ujumiseks tuleb valida sobiv ja tuttav lauge kaldaga rand, kuhu minna kainena ning koos kaaslastega, kes abi annavad või seda kutsuvad. Samuti võiks rannakülastajatel olla „selgroogu", et purjutajaid korrale kutsuda. 

Üheks suureks murekohaks on kodulähedased veekogud. Kahjuks ei pöörata sageli tähelepanu tiigi või kraavi purrete seisukorrale ning unustatakse ettevaatus järskude ja libedate kallastega veekogude ääres. Vanemaealistele või liikumisraskustega inimestele on need ohtlikud, sest libastumisel ja vette kukkumisel ei saada enam välja ja tagajärjeks on uppumine või külmumine. Seega palve lähedastele! Vaadake eakate kodulähedaste tiikide või kraavide purded ning juurdepääsud üle, et nende juures liikumine oleks turvaline. 

Päästeamet on koostöös kohalike omavalitsuste ja kodanikuühendustega Põlvamaa 22 suurema külastatavusega ujumiskohta paigaldanud päästevahenditega veeohutusstendid. Kohalik omavalitsus, kodanikuühendused ja ka külastajad saavad ujumiskohtade ohutusse omalt poolt panustada. Selleks on olulised heakorratööd ning veeohutusstendide korrasoleku jälgimine ja vajadusel nende parandamine. Puuduste märkamisel tuleks info edastada kohalikule omavalitsusele või riigiinfo telefoni 1247 kaudu päästeametile. Kohalik omavalitsus saab veel turvalisust veekogude ääres kasvatada valvega rannaalade laiendamisega. 

 

 

Peeter Tigas,
Lõuna päästekeskuse Põlvamaa päästepiirkonna juhataja