Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Algasid tänavavalgustuse renoveerimistööd

Märtsikuu esimesel nädalal alustati Räpina vallas tänavavalgustuse renoveerimistöödega. Projekti käigus „Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" uuendatakse kogu valla tänavavalgustuse taristu. Välja vahetatakse kõik olemasolevad tänavavalgustid, pargivalgustid, avalikke hooneid valgustavad prožektorid, tänavavalgustuse juhtimissüsteem ning üle seitsme kilomeetri kaablit. Amortiseerunud valgustuse lülituskilbid rekonstrueeritakse ning piirkondades, kus valgustuspostid on liiga suurte vahedega, lisatakse tänavavalgustuspunkte juurde. Lisaks valgustatakse kõik 26 ülekäigurada lisavalgustitega. Kokku paigaldatakse üle 1200 LED-valgusti.

Projektiga ei renoveerita neid valgustuspunkte, mis on juba asendatud LED-valgustitega või kuuluvad kolmandatele osapooltele. Samuti piirkondadesse, kus hetkel tänavavalgustust pole, uusi valgustuspunkte juurde ei rajata, kuna toetusmeede toetab ainult olemasoleva tänavavalgustuse renoveerimist.

Projekti „Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärgiks on tänavavalgustuse elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurendamine, parendades ühtlasi valguse kvaliteeti ning kohalike elanike rahulolu ja turvalisust. Energiasääst saavutatakse ökonoomsemate LED-valgustite ja uue juhtimissüsteemiga.

Valgustitesse on tehases eelprogrammeeritud astmeline dimmerdus:

  • Kella 05.00-st kustumiseni ja süttimisest kuni 22:00-ni töötavad valgustid 90% võimsusel.
  • Kella 22.00-st kuni 00.00-ni töötavad valgustid 70% võimsusel.
  • Kella 00.00-st kuni 05.00-ni töötavad valgustid 40% võimsusel.

Valitud valgustitega on viidud minimaalseks valgusreostuse mõju. Valgustite lubatud valgusvärvus on 4000K ja 3000K.

Töid teostatakse Räpina linnas ja selle ümbruses, Mehikoorma alevikus, Veriora alevikus, Võõpsu alevikus, Linte külas, Naha külas, Raigla külas, Ruusa külas, Rahumäe külas, Leevaku külas, Viluste külas ning Leevi külas. Ehitusprojekti koostas Kagu Elekter OÜ. Rekonstrueerimistöid teostab ELTAM OÜ ning omanikujärelevalve teenust teostab Infragate Eesti AS.

Sõlmitud hankelepingute järgi on projekti kogumaksumuseks 420 968,45 eurot, sellest toetus 51%, s.o 214 693,91 eurot ja omafinantseering 49%, s.o 206 274,54 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 01.09.2021.

Erinevatest häiringutest ja ebamugavustest anname jooksvalt teada valla kodulehe ning sotsiaalmeedia kaudu.

Projekti „Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine"  rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondi meetme 6.3 „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevusest 6.3.1 "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine". Rakendusüksuseks on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, rakendusasutuseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

 

Ester Lemats,
Räpina valla arendusspetsialist