Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Elektrivarustuse probleemide aruteluks koguneti ühise laua taha

Räpina valla suuremate ettevõtete juhid ning Räpina vallajuhid kohtusid täna, 21. jaanuaril, et arutleda elektrivarustuse probleemide üle Räpina vallas.

Räpina piirkonnas on viimasel ajal suurenenud lühiajaliste elektrikatkestuste hulk, mis häirivad kohalike elanike ja ettevõtete tööd. Kuna kaasaegne tööstus on IT-põhine ja kõik tootmisseadmed kasutavad elektrit, on elektrivarustuse stabiilne tagamine kohati elulise tähtsusega.

Ühisel koosolekul arutati, mida ja kuidas ette võtta, et rikkeid elektriühenduses esineks võimalikult vähe, et vastav info oleks piirkonna elanike jaoks operatiivne ning Elektrilevi kontakt vähemalt suurklientidega oleks kiire ja otsene.

Koosoleku järel on Räpina Vallavalitsusel kavas teha pöördumine Elektrilevile, Konkurentsiametile ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, et piirkonna mured elektriga varustatuse osas jõuaksid nendega tegelevate organisatsioonideni ning leiaksid tõhusa lahenduse.

 

Teet Helm,
Räpina vallavolikogu esimees

ja

Enel Liin,
Räpina vallavanem

(Foto: Enel Liin)