Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Maa-amet kuulutas välja enampakkumise riigivara võõrandamiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18. veebruar 2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressil www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas alates teate avaldamisest kuni 18. veebruarini 2021 kell 10.00 või kell 11.00, olenevalt kinnisasja asukohast.

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Enampakkumisel olevate kinnisasjade nimekirja ning täpsemaid osalemistingimusi saab lugeda Maa-ameti kodulehelt ja oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee.

 

Anu Jürgenson,
Maa-ameti riigimaa haldamise osakonna nõunik