Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Oleme astunud juubelite aastasse

2021. aasta on Räpina valla jaoks taaskord juubelite aasta. Viimati tähistasime suuremalt 2016. aastal, mil möödus 150 aastat omavalitsuse staatuse saamisest ning täitus 25 aastat taasiseseisvumisjärgse valla loomisest. Tänavu tähistame ajaloolise Räpina kihelkonna 385. aastapäeva ning taasiseseisvumise järgse Räpina valla 30. aastapäeva.

Kihelkonna aastapäeva kandev ja läbiv teema on põlvkondade sidumine ja sidusus. Tähistame seda nii suuremate kui väiksemate sündmuste ja näitustega kogu aasta vältel. Räpina valla 30. aastapäeva meelespidamisele keskendume põhiliselt novembrikuus.

Kutsume üles võtma maksimumi alanud juubelite aastast! Osalege erinevatel sündmustel, aga ka algatage neid! Rahalist tuge saab taotleda nt SA Räpina Kultuurkapitalilt (www.rapinakultuurkapital.ee) või Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupilt (https://www.kulka.ee/ekspertgrupid/polvamaa). Korraldajate paati saab hüpata võttes ühendust Räpina Vallavalitsuse kultuuri- ja sporditöö spetsialist Kertu Anniga tel 524 9190 või e-postil kertu.anni@rapina.ee

Suuname üheskoos meie inimesi kohapeal ja kaugemal Räpina kandile mõtlema ja selle ajaloolise kujunemise vastu huvi tundma, sündmustel osalema ja Räpina piirkonna heaks tegutsema!

Jooksvat ja täpsemat infot hakkab leidma Räpina valla Facebookist, kultuurilehelt www.kultuur.rapina.ee ja valla kodulehelt www.rapina.ee