Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Aita kaardistada asbesti sisaldavate materjalide kogus Räpina vallas

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete (eterniit või muu ehitusmaterjal) kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks. Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides.

Räpina Vallavalitsus on koostanud küsitluse, millele saab vastata siin, et kaardistada oma territooriumil paikneva asbesti sisalduvate materjalide kogus.

Palume küsitluse täita nii eraisikutel kui ka ettevõtetel, kuna oluline on teada kogu asbesti sisaldavate materjalide kogus Räpina valla territooriumil.

Juhime tähelepanu sellele, et tegu on vaid kaardistamisega ja andmete kogumisega, selle alusel ei teki võimalust asbesti sisalduvate materjalide tasuta üle andmiseks. Kuid vastamine on oluline, et tekiks edaspidi võimalus soodustingimustel asbestijäätmeid üle anda. Küsitlust saab täita kuni 1.veebruarini 2021.

Ootame infot jagama kõiki, nii eraisikuid maalt ja linnast kui ka ettevõtteid. Hooligem turvalisest tulevikust!

 

Lisainfo:
Riho Luht
Räpina abivallavanem
e-post: riho.luht@rapina.ee
telefon: 525 6191