Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Tervitused Ukraina sõpruspiirkonna Kulikovka elanikele valimiste puhul

Kallid Ukraina sõbrad!

Kõige otsesem suhtlus riigi ja kodaniku vahel algab kohaliku omavalitsuse kaudu. Riik muutub tugevamaks just siis, kui kohalikud omavalitsused osalevad juhtimises ja otsuste langetamises.
Valisite just oma esindajad Ukrainas. Räpina valla elanikud ja juhid soovivad teile häid ideid, julgust otsuste tegemisel ja toetust kogukonnale valitsemise raskel teel! Olemesaanud osa Kulikovka piirkonna arendamises ja selle üle rõõmustanud. Loodame, et saame peagi kohtuda ja osa uutest arengutest!
Jõudu, tervist ja vastupidavust!
 
Räpina rahva nimel vallavanem Enel Liin, vallavolikogu esimees Teet Helm ja vallavolikogu liige Leo Kütt
 

Дорогие украинские друзья!

Самое непосредственное общение между государством и гражданином начинается через местное самоуправление. Государство станет сильнее именно в том случае, если в управлении и принятии решений будут участвовать самоуправления. Вы только что выбрали своих представителей в Украине. Жители и руководители волости Ряпина желают вам хороших идей, смелости в принятии решений и поддержки общины на трудном пути правления! Мы принимали участие в развитиии Куликовского района и радовались этому. Надеемся на скорую встречу и участие в новых событиях.

Сил, здоровья и стойкости!

От имени жителей Ряпина волостной старейшина Энель Лийн, председатель волостного совета Теэт Хельм и член волостного совета Лео Кютт