Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Räpina vallavalitsus annab üürile

Räpina Vallavalitsus annab üürile kirjalikul enampakkumisel järgmise valla vara:

  • Haldushoone äriruumid, kogupindalaga 99,1 m² aadressil Kooli 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond.

Üürile andmise alghind 2 eurot/m² ja ruumid antakse kasutusse komplektina.

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkuja kontaktandmed, hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumise avamist!" ja märgusõna „Haldushoone ruumid". Pakkumised peavad laekuma hiljemalt 11. novembriks 2020. a kell 10.00 (pakkumise lõpptähtaeg) aadressil: Räpina Vallavalitsus, Kooli 1, 64504 Räpina.

Osavõtumaks on 10 eurot (osavõtumaksu osavõtjatele ei tagastata).

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 11. november 2020 Räpina Vallavlitsuse ruumis nr 205 Kooli tn 1, algusega kell 10.15.

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla kodulehel.
Infot enampakkumise kohta saab telefonidel 799 9505 või 505 3575

Üürile antava varaga saab tutvuda tööpäeviti eelneval kokkuleppel haldusspetsialistiga kuni 10. november 2020 telefonil 505 3575 või e postil allan@rapina.ee