Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

TTJA toetab liitumist kiire interneti püsiühendusega

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on alustanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määruse nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord" alusel eraisikute ja ettevõtete toetuse taotluste vastuvõtmist. Toetusmeetme kogumaht on 9 miljonit eurot, üks taotleja saab taotleda toetust kuni 300 eurot.

Toetust on võimalik taotleda sideettevõtja võrguga liitumisel seadmete- ja siderajatiste ostuks või paigaldamiseks ning liini ehitamiseks. Toetust saab taotleda juhul, kui täidetud on järgmised peamised tingimused:

  1. Teil puudub kiire, üle 30 Mbit/s kiirusega internetiühendus.
  2. Asute abikõlbulikul aadressil.(Kontrolli oma aadressi: ttja.ee/et/toetus)
  3. Teie piirkonnas pakub teenuseid mõni toetusprogrammis osalev sideettevõtja.
  4. Te ei ole töötuna arvel Töötukassas või juriidilise isikuna puuduvad teil 12.03.2020 seisuga riiklike maksude maksuvõlad.

Juhul, kui vastate taotlejale seatud tingimustele ning asute abikõlbulikul aadressil, tuleb järgnevalt pöörduda soovitud piirkonnas asuva sideettevõtja poole, et võtta liitumispakkumus. Pärast pakkumise saamist saate täita taotluse TTJA kodulehel ning võimaluse korral volitada sama taotlusega ka sideettevõtja edasisi toiminguid teostama. See on kõige mugavam viis. Kui taotleja soovib ise toetuse taotlusega tegeleda, tuleb lisada taotlusele sideettevõtja pakkumus, allkirjastada see koos toetuse taotlusega ning saata aadressil toetus@ttja.ee.

Oma aadressi abikõlbulikkust kontrollida, toetusprogrammi kinnitatud sideettevõtjate nimekirja vaadata ning lähemat infot meetme kohta leiate Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt.

Lähem teave:
e-posti aadressil toetus@ttja.ee
telefonil +372 667 2073 (tööpäevadel kell 10.00–12.00).