Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Räpina mõisahoone saali restaureerimiseks ja sisustamiseks anti roheline tuli

Vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse 13.08.2020. a otsusele nr 11.6-28 tunnistati nõuetele vastavaks ja rahuldati Räpina Vallavalitsuse projektitaotlus „Räpina mõisahoone peasaali ja kahe kõrvalruumi restaureerimine". Projekti kogumaksumus on 406 316 eurot, millest toetusena eraldatakse 304 737 eurot ja valla omafinantseering on 101 579 eurot. Projekti perioodi alguskuupäev on 19.06.2020 ja lõppkuupäev 18.06.2022. Meetmeks on maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA), mida rakendatakse kõigis Eesti maakondades. MATA toetust antakse riigieelarvest ja hasartmängumaksust rahastatavatest regionaalsete investeeringutoetuste vahenditest.

Projekti eesmärgiks on luua võimalused Põlvamaa turundamiseks suursuguse Räpina mõisa ning seal korraldavate eripalgeliste ürituste kaudu, restaureerides ja sisustades Räpina mõisahoone I korrusel asuv peasaal ja peasaali kõrvalruumid.

Lisainfo:
Ingrid Joosep
Arendusspetsialist
Mob: +372 514 1373
E-post: ingrid.joosep@rapina.ee