Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Toetuse maksmine elamu välisilme parandamiseks

Räpina vald eraldab jätkuvalt ka sel aastal vallelanikele rahalist toetust elamute välisilme parandamiseks ehk „majavärvimise toetuseks". Toetuse maksmise eesmärgiks on valla üldilme parandamine ning majaomanike ergutamine hoonete korrastamiseks.

Hüvitamisele kuuluvad kulud, mis on seotud elamu välisilme parandamisega. Toetuse maksimaalseks määraks on 100 eurot. Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus sõltuvalt teostatud tööde mahust, toetuse taotlejate arvust ning elamute välisilme parandamiseks tehtud kulutustest. Toetust võib taotleda elamu omanik või volitatud esindaja.

Taotlusi toetuse saamiseks on võimalik esitada septembrikuu viimase tööpäevani. Toetuse taotlejal tuleb koos taotlusega esitada elamu üldilme parandamiseks tehtud kulutuste dokumendid. Taotluse blankett on olemas valla kodulehel www.rapina.ee või saadaval vallavalitsuses kohapeal. Täidetud taotluse palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil vald@rapina.ee või postiaadressil Kooli 1, Räpina 64504.

Taotlust tehtud kulutuste kompenseerimiseks on sama elamu kohta võimalik esitada üks kord viie aasta jooksul. Vallavalitsus moodustab komisjoni elamute üle vaatamiseks, teostatud tööde tegelikkusele vastavaks kinnitamiseks ning ettepanekute tegemiseks toetuse maksmiseks või maksmisest keeldumiseks. Vallavalitsuse moodustatud komisjon hindab toetuse saamiseks esitatud taotluse vastavust teostatud töödele iga aasta oktoobrikuu jooksul ning esitab vallavalitsusele 1. novembriks ettepanekud toetuse maksmise, maksmisest keeldumise ning toetuse suuruse kohta. Vallavalitsus määrab toetuse suuruse komisjoni ettepaneku alusel.

Head vallaelanikud,  olgem julged oma elamuid korrastama ning esitama toetuse saamiseks taotlusi! 

 

Räpina vallavalitsuse sotsiaalosakond