Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Konkurss ehitusspetsialisti ametikohale

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikohale. 

 

Peamised tööülesanded: 

Ehitusalase tegevuse korraldamine ja juhtimine Räpina vallas ning ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine.  

Tööle asumine esimesel võimalusel. 

 

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on   17. aprill 2020 

 

Kandidaadile esitatavad nõuded: 

 • Kõrgharidus 

 • Vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus või 1-aastane töökogemus ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas. 

 • Eesti keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt B2 tasemel, ühe võõrkeele oskus B1 tasemel. 

 • Teenistuskoha teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus. 

 • Avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus. 

 • Koostöö-, meeskonnatöö- ja hea suhtlemis- ning väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, oskus efektiivselt kasutada aega. 

 • Stressitaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi. 

 • Tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus. 

 

Kandidaadile tuleb kasuks: 

 • kõrgharidus ehitus- või arhitektuuri alal. 

 • varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas; 

 •  

Omalt poolt pakume: 

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid; 

 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks; 

 • koolitus- ja arenguvõimalusi; 

 • tööülesannete täitmiseks ametiauto kasutamise võimalust; 

 • põhipalka kokkuleppel (teenistujate III palgagrupp). 

 •  

Kandidaatidel palume esitada: 

 • CV; 

 • motivatsioonikiri; 

 • haridust tõendavate dokumentide koopiad; 

 • allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise; 

 • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid. 

 

Dokumendid palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või aadressil: vald@rapina.ee märgusõnaga „Ehitusspetsialisti konkurss". 

 

Lisateave: Räpina valla kodulehel www.rapina.ee või e-post riho.luht@rapina.ee, telefonil 5256191