Uudised ja teated

“Võhandu jõgi kui arengukoridor” uuringu koostamisest

Räpina Vallavalitsus koos konsultatsioonifirmaga Hendrikson&Ko OÜ on koostamas uuringut "Võhandu jõgi kui arengukoridor". Uuring annab sisendi valla üldplaneeringule, mis on samuti hetkel koostamisel. Uuringus käsitletakse erinevaid Võhandu jõe ja tema kallastega seotud teemasid, mis on abiks piirkonna tuleviku kavandamisel. 

Riigis kehtiva eriolukorra tõttu ei olnud võimalik läbi viia plaanitud arenguseminari. Seetõttu jagame praeguseks hetkeks olemasolevat infot ja palume teie arvamusi kirja teel. Lisaks oleme koostanud uuringu raames Võhandu jõe kaardirakenduse aadressil https://hendrikson.ee/maps/Võhandu-arengukoridor/. Kaardirakenduses on võimalik tutvuda jõega seotud ruumi-infoga, näha on teadaolevad vaatekoridorid, sillad, tammid, puhkealad, veeskamiskohad, üleujutuse ohuga alad, kultuurimälestised ja loodusväärtused. Väga oodatud on kõik täiendused, ideekorje käigus saab lisada kohapõhiselt objekte nii alana kui punktina. Palume märkida kaardirakendusse nt kus oleks soov minna jõele, kuid veeskamiskoht puudub? Kus on veel mõni kena vaatekoht? Mis takistab või vastupidi, soodustab, konkreetses kohas jõega seotud puhkemajandust ja muud ettevõtlust? Kus on mõni seni avastamata loodusväärtus? Kus looduskaitselised piirangud takistavad nt põlluharimist või muud majandustegevust? Soovitav on märkida idee esitamisel oma nimi ja kontaktandmed, et saaksime vajadusel täiendavat infot küsida. Oleme väga tänulikud, kui saate rakendusega tutvuda ja oma ideid saata järgmise paari nädala jooksul (hiljemalt 10.aprilliks). Üldised tekstilised ettepanekud palume saata e-kirja teel aadressil miia.kasearu@rapina.ee. Kokkuvõtted esitatust on plaanis koostada  aprilli keskpaigas. Uuringu eeldatav tähtaeg aprilli lõpus võib asjaolusid arvestades edasi nihkuda, kuid eesmärgiks on aruanne siiski kevade jooksul kokku kirjutada. Sellele järgneb veel üks avalik arutelu, loodetavasti kokkusaamise korras ja vastavalt võimalusele enne suve algust või sügisel.