Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Konkurss Linte raamatukoguhoidja töökohale

Raamatukoguhoidja ülesanneteks on:

 • kojulaenutustöö koordineerimine
 • lugejate teenindamine
 • lugejate nõustamine infootsingus
 • päringutele vastamine
 • ürituste korraldamine
 • huvitegevuse organiseerimine

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • keskharidus ja raamatukoguhoidja kuues tase või tahe kuuenda taseme omandamiseks
 • väga hea eesti keele oskus (C1)
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus
 • Isikuomadused: algatusvõime, suutlikkus töötada iseseisvalt ja meeskonnas, paindlikkus muudatustele tööülesannetes ja -tingimustes, koostöövalmidus, väga hea suhtlemisoskus, viisakus, tasakaalukus, lojaalsus, kohusetundlikkus

Kandideerimisel esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • CV
 • essee vormis nägemus raamatukoguhoidja tööst
 • haridust tõendavad dokumendid
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab vajalikuks

Dokumendid saata Räpina valla Keskraamatukogu direktor Ester Naglandi e-postile ester.nagland@rapina.ee  kuni 16. märtsini 2020


Lisainfo:
Ester Nagland
Direktor
Räpina valla Keskraamatukogu
Tel: 5343 1048
E-post: ester.nagland@rapina.ee