Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Räpinas pakutakse avatud noorsootöö teenust edaspidigi

Kuuldused Räpina noortekeskuse sulgemisest on tugevasti liialdatud. Kuigi Räpina vallavalitsus palus läinud aasta novembrikuus MTÜ-l Räpina Avatud Noortekeskus vabastada neile tasuta kasutamiseks antud ruumid 2020. aasta märtsikuuks, ei tähenda see, et Räpinas noortekeskuse teenust enam ei pakutaks. Räpinas pakutakse ka edaspidi avatud noorsootöö teenust, kuid sedakorda mitte enam MTÜ vahendusel. Räpina noortekeskusesse asub tööle noorsootöötaja, kelle käe all noortekeskus ning seal pakutav tasapisi uuenema hakkab. 

 

Räpina valla noorsootöö korralduse viimine ühtsetele alustele on töös olnud juba haldusreformist saadik. Nende aastate jooksul on kohalikku noorsootöö korraldust analüüsitud mitme kandi pealt, millest olulisim on noorte endi tagasiside ning tulevikunägemuse väljaselgitamine. Noorte arvamuste väljaselgitamiseks tekitati 2019. aastal erinevaid platvorme ja osalusvõimalusi (noorte osaluse telk Hea kodu päevadel, A. Võsokovski eestvedamisel ja korraldusel sündinud noorteseminar Lintes ning aasta lõpus toimunud Räpina valla noorte osaluskohvik), milledest kogunenud arvamustest tõukus viimaks ka vallavalitsuse kõnealuseid muudatusi tingiv otsus. 

 

MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus ei lõpeta teadaolevate plaanide kohaselt oma tegevust, jätkates töötamist Räpina noorte heaks muudes ruumides ning senisest erinevas ulatuses. MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus ei jää Räpina valla poolt eraldatavast tegevustoetusest ilma, vaid saab seda vormikohase taotluse ning muude nõutud dokumentide esitamisel edaspidigi. Toetuse määr küll nihkub nüüdsest samale tasemele teiste Räpina valla eelarvest tegevustoetust taotlevate mittetulundusühingutega.  

 

Kahtlemata tekitavad käima lükatud muudatused kohalikus noorsootöös mitmekesisust, värskust ja läbimõeldumat lähenemist. 

 

Anu-Cristine Tokko, 

Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist