Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Ühiskonnaõpetuse tund vallavanemaga

11. veebruaril külastas Räpina Vallavalitsust ühiskonnaõpetuse tunni raames Räpina Ühisgümnaasiumi 6. a klass. Õpilasi saatis klassijuhataja Külliki Arjokesse, vastu võttis neid vallavanem Enel Liin, kes rääkis noortele kuidas töötab kohalik omavalitsus. Ta tõi võrdluse kuidas vanasti toimis külanõukogu ja mismoodi tänapäevane vallavalitsus.
Et õpilastele paremini selgitada vallavalitsuse tööd tõi Enel Liin välja, kuidas näiteks valla eelarvest pool kulub haridusele ja mismoodi sellest makstakse näiteks õpetajate palgad, toimub koolitoitlustus jne. Vallavanem seletas, kuidas toimub valla sotsiaaltöö, milliste erinevate muredega kokku puututakse ja kuidas vald sellistel puhkudel aitab.
Kui staadioniehitus teemaks tuli, küsis vallavanem noorte arvamust, kuhu nemad oleksid soovinud staadionit ja kõik avaldasid arvamust, et kooli juures on ikka kõige parem koht. Õpilased küsisid, kas korvpalliplats jääb alles, tunti muret turnimispuude saatuse üle. Üks õpilane küsis, kas staadion on koolivälisel ajal lukus või saab ka peale kooli ja vaheajal seal treenimas käia. Vallavanema sõnul on plaanis tööle võtta nn staadionivaht ehk staadionitöö korraldaja, kes hilisõhtul värava lukku keerab, kuid staadion jääb kasutamiseks avatuks ka koolivälisel ajal, nii on kulutused uue staadioni ehituseks seda enam õigustatud. Noored küsisid ka, kus saab Räpinas aega veeta, kui väljas on külm aga noortekeskusesse minna ei taha. Arutati erinevaid võimalusi.
Arutelu volikogu saalis muutus nii elavaks, et juttu jätkus kauemaks ja haldushoonega tutvuma sel korral ei jõutudki. Pärast ametliku kohtumise lõppu soovisid mõned noormehed veel eraviisiliselt vallavanemaga enda jaoks põletavatel teemadel rääkida. Näiteks juhiti vallavanema tähelepanu sellele, kus võiksid asetseda spordiatraktsioonid.

Vaike Tammes,
avalike suhete spetsialist

Foto: Andrus Karpson