Uudised ja teated

Räpina valla huvikoolide õppetasust ja soodustuse taotlemisest

Alates 1. septembrist 2019 kehtivad Räpina Muusikakoolis ja Räpina Spordikoolis uued õppetasud. Endistel tingimustel on võimalik taotleda Räpina valla huvikoolide õppetasu soodustust.

Räpina Muusikakool
Alates 1. septembrist 2019 kehtivad Räpina Muusikakoolis järgmised õppetasud:

 • eelkooli rühmatunnid 10 eurot kuus;
 • eelkooli individuaaltunnid (0,5 akadeemilist tundi nädalas) 10 eurot kuus;
 • põhiõpe 20 eurot kuus;
 • üldkultuuriline õpe 20 eurot kuus;
 • lisa-aasta 16 eurot kuus;
 • vabaõpe 12 eurot kuus;
 • täiskasvanuõpe õppurile, kes on 18–26-aastane (k. a) 6 eurot tund;
 • täiskasvanuõpe õppurile, kes on vanem kui 26-aastane 9 eurot tund.

Alus: Räpina Vallavolikogu 19.06.2019 määrus nr 12 „Räpina Muusikakooli õppetasu kehtestamine"

Räpina Spordikool
Alates 1. septembrist 2019 kehtib Räpina Spordikoolis õppetasu 7 eurot kuus.

Alus: Räpina Vallavolikogu 19.06.2019 määrus nr 13 „Räpina Spordikooli õppetasu kehtestamine"

 

Räpina valla huvikooli õppetasu soodustuse taotlemine
Räpina valla huvikoolis õppiva õppuri vanemal on võimalus taotleda õppetasu soodustust endistel tingimustel.

Õppetasu soodustusele 50% ulatuses kehtestatud määrast on õigus:

 • pere teisel ja kolmandal Räpina valla huvikoolis õppival õppuril;
 • õppuril, kes on perest, kus kasvab 3 või enam alla 20-aastast last;
 • õppuril, kes õpib nii Räpina Muusikakoolis kui Räpina Spordikoolis.

Õppetasu soodustusele 100% on õigus õppuril, kes on toimetulekutoetust saavast perest, toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul.

Alus: Räpina Vallavolikogu 27.08.2014 määrus nr 22 „Räpina valla huvikoolide õppetasu soodustuse määra kehtestamine"

Vorm õppetasu soodustuse taotlemiseks on leitav Räpina valla kodulehel rapina.ee/blanketid ja käesoleva artikli alt, Räpina haldushoone II korrusel ning Räpina valla huvikoolides. Täidetud taotluse vormi võib saata aadressil vald@rapina.ee või Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, Räpina 64504.

 

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist