Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Räpina ja Veriora piirkonnas muutub jäätmeveo hind

AS Eesti Keskkonnateenused teostab Räpina ja Veriora jäätmeveopiirkonnas korraldatud jäätmeveo teenuse raames segaolmejäätmete kogumist.

Eesti Keskkonnateenused on sõlminud Räpina ja Veriora vallaga korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmise lepingud lõpptähtajaga 30.09.2019. Eeltoodut arvesse võttes tegi Räpina Vallavalitsus ettepaneku pikendada Räpina Vallavalitsuse, Veriora Vallavalitsuse ja AS Eesti Keskkonnateenused vahel 2015. aastal sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepinguid kuni 30.09.2020. AS Eesti Keskkonnateenused võttis ettepaneku vastu, kuid andis ka teada, et ettevõttel pole võimalik jätkata teenuse osutamist 2015. aastal pakutud teenushindadega. Olulisimaks hinnakomponendi muutujaks on olnud jäätmete üleandmise kulude kasv ning diiselkütuse kallinemine.

Räpina Vallavalitsus kinnitas lepingute pikendamise ja teenustasude muutmise 25.07.2019.

Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.10.2019.

AS Eesti Keskkonnateenused

JÄÄTMEKÄITLUSTEENUSE HINNAKIRI RÄPINA JA VERIORA JÄÄTMEVEOPIIRKONNAS

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Jäätmeliik

Kategooria jäätmemahuti suurus

m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)

 

 

 

Segaolmejäätmed

0,14

2,51

0,24

4,30

0,37

6,64

0,60

11,83

0,80

14,34

1,50

26,89

2,50

44,81

4,50

80,66