Uudised ja teated

Üldplaneeringute koosolek viis ametnikud valla erinevatesse piirkondadesse

Räpina valla väärtuste ja ruumilise eripära kaardistamiseks korraldas Räpina Vallavalitsus 04.-05.06. kaks ringsõitu valla erinevatesse piirkondadesse, millest võtsid osa OÜ Hendrikson & KO planeerimisspetsialistid, Räpina Vallavalitsuse spetsialistid, volikogu liikmed eri piirkondadest.

Neil päevil tutvuti endise Veriora ja Meeksi valla territooriumiga.

Miia Kasearu
Räpina Vallavalitsus
Planeeringute ja maakorralduse spetsialist