Uudised ja teated

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks

Siseministeerium on koostanud veebilehekülje, kuhu on koondatud eesti, vene ja inglise keeles juhised, kuidas toime tulla erinevate kriisiolukordadega.

Eestis on turvaline elada, kuid kahjuks juhtub ka kõige turvalisemates kohtades vahel ootamatuid kriise, mis võivad kesta tunde, päevi või isegi nädalaid. Hädaolukorras vajavad väga paljud inimesed abi kiiresti ja samal ajal ning sellises olukorras võib abi jõuda osade inimesteni palju aeglasemalt kui tavaliselt. Seetõttu on oluline, et inimesed ise teeksid ettevalmistusi, et abi oodates mitte hätta jääda.

www.kriis.ee lehelt leiad nõuandeid, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda.

 

Räpina Vallavalitsus