Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi IT-juhi töökohale

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi IT-juhi töökohale

Peamised tööülesanded:

Räpina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste infosüsteemide juhtimine tagades infotehnoloogiliste vahendite olemasolu ja funktsioneerimise ning infosüsteemide arendamise ja hooldamise korraldamine.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel või kokkuleppel.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2019.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

     Infotehnoloogia alane kutsekeskharidus (soovitavalt kõrgharidus);

     Eelnev infotehnoloogialane töökogemus;

     Eesti keele oskus kõrgtasemel ja erialase inglise keele oskus;

     Teenistuskohal vajalike infosüsteemide tundmine ja arvutiprogrammide käsitsemise oskus;

     Kaasaegse IT riist- ja tarkvara hea tundmine;

     Võime eristada olulist mitteolulisest, oskust aega efektiivselt kasutada, võime pikka aega ja   süstemaatiliselt tegelda ametialaste ülesannete lahendamisega;

     Asutuse tegevusvaldkonna, valitsemisala ja neid reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine;

    Isiksuseomadused: algatusvõime, koostöövalmidus, hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime, analüüsivõime, korrektsus, viisakus, tasakaalukus, lojaalsus, kohusetundlikkus.

 

Kandidaadile tuleb kasuks:

  • varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas;

Omalt poolt pakume:

  • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;

  • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks ühinenud omavalitsuses;

  • koolitus- ja arenguvõimalusi;

  • põhipalka (teenistujate II palgagrupp).

Kandidaatidel palume esitada:

  • CV;

  • motivatsioonikiri;

  • haridust tõendavate dokumentide koopiad;

  • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid (autasud, projektid jms).

 

Dokumendid palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „IT-juhi konkurss".

Lisateave: Räpina valla kodulehel www.rapina.ee, enel.liin@rapina.ee telefonil 799 9501 või kalle.laht@rapina.ee, telefonil 799 9502, 5340 6636.