Uudised ja teated

Rahvasaadik Liina Kersna külastas Räpinat

29. novembril külastas Räpinat Riigikogu liige Liina Kersna. Kõigepealt külastas ta Räpina Ühisgümnaasiumit, kus viis läbi 11. ja 12. klassile loeng-seminari lähisuhtevägivallast ja selle äratundmise võimalustest ning abi leidmise ja sekkumise viisidest.  Seminari järel oli 5.b klassi õpilastel võimalus vahetada temaga mõtteid võimaluste üle oma elu ise kujundada ja saada vastused ka Eesti riiki ning poliitikat puudutavatele küsimustele.  Kersna oli positiivselt üllatunud 5. klassi õpilaste nutikatest küsimustest. Enamasti on ta kohtunud vanemate õpilastega.

Oma riigikogutöö aastate jooksul  on Kersna külastanud väga paljusid koole ning Räpina oma juhtus olema 70. kool. Pärast koolikülastust kohtus Liina Kersna Räpina vallavalitsuses abivallavanem Piret Rammo, sotsiaalhoolekandespetsialisti Katrin Taimre ja volikogu liikme Ene Tigasega. Liina Kersna andis ülevaate kohtumisest meie kooliga ning avaldas head meelt selle üle, et siin pakutakse lastele ohtralt huvitegevust. Lisaks muusika- ja spordikoolidele tegutseb siin üle 30 erineva huviringi. Kersna pani tähele, et meie vallas on aktiivsed lapsed ning vald toetab nii huvitegevust kui ka transporti ringidesse.

Üheskoos arutleti ka lastekaitse- jm sotsiaalvaldkonna teemadel, tugispetsialistide leidmise keerukusest ning sellest, mis meie riigis antud valdkonnas on nõrk koht.

Kersna küsis ka, millised on vallal plaanid koolivõrguga, sest meil on üks kool, kus õpib ainult 15 õpilast. Abivallavanem kinnitas, et praegu pole plaanis ühtki kooli sulgeda.

Koolide, politsei- ja vallaesindajatega kohtumistel räägitu plaanib riigikogu liige Liina Kersna viia ka n-ö riigikogu lauale.

Vaike Tammes,

Räpina valla avalike suhete spetsialist