Uudised ja teated

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14. Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 12.10.2017 kella 10:30 -ni. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt.