Uudised ja teated

Riigi tegevusvarusse kuuluvate sealihakonservide andmine

Maaeluministeerium ja Sotsiaalministeerium on sõlminud koostöökokkuleppe riigi tegevusvarusse kuuluvate sealihakonservide jagamise korraldamiseks. Räpina vallale on antud kokku 3204 sealihakonservi, mille andmise elanikele peab korraldama Räpina Vallavalitsus. Räpina vallas korraldatakse konservide andmist alla Eesti keskmist vanaduspensioni (390 eurot kuus) saavatele vanaduspensionieas olevatele isikutele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel registreeritud Räpina vallas. Abisaajate pensioni suurus on arvestatud 01.01.2017. a seisuga. Igale õigustatud isikule on võimalik anda neli sealihakonservi. Kel ei ole võimalik endal abile järele tulla, võib selleks volitada temale usaldusväärse isiku kirjaliku volituse alusel. Abile järele tulles palume kaasa võtta ja esitada isikut tõendav dokument. 

Konservide üleandmine sihtrühma kuuluvatele inimestele toimub 17. märtsist 2017 kuni 28. aprillini 2017 järgmiselt :

Räpina haldushoones (Kooli tn 1) I korrusel ruumis 124 reedeti 9.00-12.00,

Ruusa külakeskuses neljapäeviti 9.00-12.00,

Linte külakeskuses kolmapäeviti  9.00-12.00.

Täiendav info vallavalitsuse sotsiaalosakonnast tel 7999516