Uudised ja teated

« Tagasi

Asustusjaotuse muutmise algatamine

Räpina Vallavolikogu 13.04.2018 otsuse nr 21 „Asustusjaotuse muutmise algatamine" alusel algatati Meerapalu küla asustusjaotuse piiride muutmine
ajaloolise Pedaspää küla ennistamise eesmärgil. 
Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul pärast eelnõu väljapanekut, kuni 12.detsembrini esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi.