Uudised ja teated

Jaanikeste küla Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 09.10.2017 kuni 09.11.2017 Räpina Vallavolikogu saalis (ruumis nr 204) aadressil Kooli tn 1 Räpina linn...

Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Jaanikeste küla Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 09.10.2017 kuni 09.11.2017 Räpina Vallavolikogu saalis (ruumis nr 204) aadressil Kooli tn 1 Räpina linn...

Kuni 2. oktoobrini on avatud Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisene taotlusvoor.  Programmist saab taotleda toetusi kahest meetmest: kogukonna areng ning elukeskkonna ja...

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor on avatud

Kuni 2. oktoobrini on avatud Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisene taotlusvoor.  Programmist saab taotleda toetusi kahest meetmest: kogukonna areng ning elukeskkonna ja...

Räpina Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 39 on algatatud Räpina linnas asuva Võõpsu mnt 20 katastriüksuse detailplaneering ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. ...

Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Räpina Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 39 on algatatud Räpina linnas asuva Võõpsu mnt 20 katastriüksuse detailplaneering ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. ...

SEB Heategevusfond annab 2017. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on...

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima 50 000 euro suurusele õppestipendiumile

SEB Heategevusfond annab 2017. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on...

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.09.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Riigimaade müügi enampakkumised

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.09.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - Elukeskkonna arendamine Meede 2 - Ettevõtluse arendamine Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine Toetust saavad taotleda ...

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - Elukeskkonna arendamine Meede 2 - Ettevõtluse arendamine Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine Toetust saavad taotleda ...

Üle-eestiline konkurss Eesti kaunis kodu kulmineerus pühapäeval, 27. augustil 2017 Valgas, kui president Kersti Kaljulaid andis üle auhinnad vabariigi kauneimate kodude omanikele. Igast...

President Kersti Kaljulaid tunnustas kaunite kodude omanikke

Üle-eestiline konkurss Eesti kaunis kodu kulmineerus pühapäeval, 27. augustil 2017 Valgas, kui president Kersti Kaljulaid andis üle auhinnad vabariigi kauneimate kodude omanikele. Igast...

Räpina vallavalitsus otsib Räpina valla Kiudoski ettevõtlusala tugitaristu renoveerimise ja Leevaku-Nulga kergliiklustee eelprojekti koostajat. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.08.2017 kell10.00....

Räpina vallavalitsus otsib eelprojekti koostajat

Räpina vallavalitsus otsib Räpina valla Kiudoski ettevõtlusala tugitaristu renoveerimise ja Leevaku-Nulga kergliiklustee eelprojekti koostajat. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.08.2017 kell10.00....

Räpina vallavalitsus otsib ehitajat Räpina sadama kalapüügivahendite hoiuplatsi rajamiseks. Rajada tuleb kalapaatide slipp ning valgustatud,  videovalvega ja aiaga piiratud kruusakattega...

Räpina vallavalitsus otsib ehitajat

Räpina vallavalitsus otsib ehitajat Räpina sadama kalapüügivahendite hoiuplatsi rajamiseks. Rajada tuleb kalapaatide slipp ning valgustatud,  videovalvega ja aiaga piiratud kruusakattega...

Suvemängude toimumine Põlvamaal on aastatepikkune traditsioon. Aastate lõikes oleme pilti elavdanud erinevate alade „uues kuues" korraldamisega.  Suvemängud 2017 neljapäevakute...

Põlvamaa suvemängude avalöök - III Räpina Raudmehe triatlon

Suvemängude toimumine Põlvamaal on aastatepikkune traditsioon. Aastate lõikes oleme pilti elavdanud erinevate alade „uues kuues" korraldamisega.  Suvemängud 2017 neljapäevakute...

Perioodil 07.08 – 13.08.2017  on  Räpina postkontor ajutiselt suletud . Sel ajal asendab Räpina postkontorit ja väljastab saadetisi  Põlva postkontor , asukohaga Põlva linn...

Räpina postkontor ajutiselt suletud 07.-13. august 2017

Perioodil 07.08 – 13.08.2017  on  Räpina postkontor ajutiselt suletud . Sel ajal asendab Räpina postkontorit ja väljastab saadetisi  Põlva postkontor , asukohaga Põlva linn...

Jaanikeste küla Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu  eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.07.2016  kuni 02.08.2016.  Planeeringuala asub Räpina ...

Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Jaanikeste küla Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu  eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.07.2016  kuni 02.08.2016.  Planeeringuala asub Räpina ...

RÄPINA LASTEAED VIKERKAAR otsib oma meeskonda LASTEAIAÕPETAJAT 1,0 ametikohta (lapsehoolduspuhkuse asendaja) MUUSIKAÕPETAJA 0,8 ametikohta Tööle asumise...

Räpina Lasteaed Vikerkaar otsib oma kollektiivi lasteaiaõpetajat ja muusikaõpetajat

RÄPINA LASTEAED VIKERKAAR otsib oma meeskonda LASTEAIAÕPETAJAT 1,0 ametikohta (lapsehoolduspuhkuse asendaja) MUUSIKAÕPETAJA 0,8 ametikohta Tööle asumise...

Perioodil 19.06 – 5.07.2017 on Räpina postkontor ajutiselt suletud . Sel ajal asendab Räpina postkontorit ja väljastab saadetisi Põlva postkontor , asukohaga Põlva linn Kesk tänav 10 ...

Räpina postkontor ajutiselt suletud 19.06. - 05.07.2017

Perioodil 19.06 – 5.07.2017 on Räpina postkontor ajutiselt suletud . Sel ajal asendab Räpina postkontorit ja väljastab saadetisi Põlva postkontor , asukohaga Põlva linn Kesk tänav 10 ...

Peamised tööülesanded: Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Räpina vallas. Eeldatav tööle asumine 10....

Räpina vallavalitsus kuulutab välja konkursi loodavale ehitusspetsialisti ametikohale

Peamised tööülesanded: Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Räpina vallas. Eeldatav tööle asumine 10....

Taotlusvoor avatakse 29. mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

Avaneb kodutoetuse taotlusvoor

Taotlusvoor avatakse 29. mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele...

Tugiisiku teenuse ja koduteenuse arendamine ja kättesaadavuse parandamine Räpina, Mikitamäe, Veriora, Värska, Meeksi vallas

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele...

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel on juba mitmeid aastaid välja antud Põlvamaa suvist kultuurikalendrit, mis koondab kõigis omavalitsustes toimuvad olulisemad sündmused perioodil...

2017. aasta Põlvamaa suvine kultuuri- ja spordikalender on ilmunud!

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel on juba mitmeid aastaid välja antud Põlvamaa suvist kultuurikalendrit, mis koondab kõigis omavalitsustes toimuvad olulisemad sündmused perioodil...

Detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja võimalused elamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta maakasutuse sihtotstarvet ega katastriüksuse piire. ...

Kärbi detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja võimalused elamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta maakasutuse sihtotstarvet ega katastriüksuse piire. ...

Räpina Vabahariduse Ühendus kuulutab juba kaheksandat korda välja konkursi „Maa sool". Käesolev konkurss on kunagise Räpina Rahvahariduse Seltsi poolt algatatud projekti jätkamine. Käesoleva...

Räpina valla „Maa sool“ tiitli konkurss 2017

Räpina Vabahariduse Ühendus kuulutab juba kaheksandat korda välja konkursi „Maa sool". Käesolev konkurss on kunagise Räpina Rahvahariduse Seltsi poolt algatatud projekti jätkamine. Käesoleva...