Uudised ja teated

Räpina Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmise valla vara:  Neli turu müügipaviljoni aadressil Turu tn, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond alghinnaga 1 euro...

Räpina Vallavalitsus müüb Turu tänaval asuvad neli müügipaviljoni

Räpina Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmise valla vara:  Neli turu müügipaviljoni aadressil Turu tn, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond alghinnaga 1 euro...

Detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja võimalused elamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta maakasutuse sihtotstarvet ega katastriüksuse piire. ...

Kärbi detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja võimalused elamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta maakasutuse sihtotstarvet ega katastriüksuse piire. ...

Räpina Vabahariduse Ühendus kuulutab juba kaheksandat korda välja konkursi „Maa sool". Käesolev konkurss on kunagise Räpina Rahvahariduse Seltsi poolt algatatud projekti jätkamine. Käesoleva...

Räpina valla „Maa sool“ tiitli konkurss 2017

Räpina Vabahariduse Ühendus kuulutab juba kaheksandat korda välja konkursi „Maa sool". Käesolev konkurss on kunagise Räpina Rahvahariduse Seltsi poolt algatatud projekti jätkamine. Käesoleva...

Laupäeval, 18. märtsil esines Räpina Muusikakooli metsasarve õpilane Jakob Täht Tartu I Muusikakoolis toimunud vabariiklikul metsasarvekonkursil „Parim Noor instrumentalist 2017". Kokku osales...

Räpina Muusikakooli õpilased ning õpetajad olid konkursil edukad

Laupäeval, 18. märtsil esines Räpina Muusikakooli metsasarve õpilane Jakob Täht Tartu I Muusikakoolis toimunud vabariiklikul metsasarvekonkursil „Parim Noor instrumentalist 2017". Kokku osales...

Teisipäeval, 11. aprillil, toimus esimene koosolek, kus laua ümber istusid Räpina valla projektimeeskonna liikmed, ehitustööde omanikujärelevalve ning ehitaja esindajad. Kokku lepiti erinevates...

Räpina-Köstrimäe kergliiklustee ehitamisega alustatakse lähinädalatel

Teisipäeval, 11. aprillil, toimus esimene koosolek, kus laua ümber istusid Räpina valla projektimeeskonna liikmed, ehitustööde omanikujärelevalve ning ehitaja esindajad. Kokku lepiti erinevates...

Põlva maavanem kuulutas 30.03.2017. a korraldusega nr 1-1/17/139 hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks alates 31. märtsist 2017. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1....

Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor on avatud

Põlva maavanem kuulutas 30.03.2017. a korraldusega nr 1-1/17/139 hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks alates 31. märtsist 2017. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1....

Piiriveere Liideri 2017. aasta I taotlusvoor oli avatud 27. veebruarist 15. märtsini. Kolme meetmesse esitati kokku 46 projektitaotlust, küsides toetust 738,2 tuh eurot. Käesolevaks vooruks...

Piiriveere Liideri 2017. a I vooru laekus pea viiskümmend projektitaotlust

Piiriveere Liideri 2017. aasta I taotlusvoor oli avatud 27. veebruarist 15. märtsini. Kolme meetmesse esitati kokku 46 projektitaotlust, küsides toetust 738,2 tuh eurot. Käesolevaks vooruks...

Sotsiaalkindlustusamet teavitab, et 2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid...

Üksi elava pensionäri toetus

Sotsiaalkindlustusamet teavitab, et 2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid...

SA Räpina Inkubatsioonikeskus kutsub Räpina, Meeksi ja Veriora valdade ettevõtjatele projekti tutvustava infopäevale 30. märtsil 2017 kell 18.00 Räpina Loomemaja saalis. Kohapeal vastavad...

Eesti-Läti piiriülese koostööprojekti "COOP Local" infopäev 30. märtsil

SA Räpina Inkubatsioonikeskus kutsub Räpina, Meeksi ja Veriora valdade ettevõtjatele projekti tutvustava infopäevale 30. märtsil 2017 kell 18.00 Räpina Loomemaja saalis. Kohapeal vastavad...

Lintes aadressil Tammistu tee 12 asuv kortermaja on aastaid kasutusest väljas olnud. Sellest  tingituna on hoone muutunud ohtlikuks ning ümbruskonda risustavaks. Räpina Vallavalitsus...

Lintes lammutatakse Tammistu tee 12 kortermaja

Lintes aadressil Tammistu tee 12 asuv kortermaja on aastaid kasutusest väljas olnud. Sellest  tingituna on hoone muutunud ohtlikuks ning ümbruskonda risustavaks. Räpina Vallavalitsus...

Räpina vallas 2017 aastal kehtivad maamaksu arvestamisel Räpina Vallavolikogu 31.01.2007 määrusega nr 1 „Maamaksumäära kehtestamine Räpina vallas" kehtestatud järgmised maksumäärad: •...

Maamaksu tasumisest 2017 aastal

Räpina vallas 2017 aastal kehtivad maamaksu arvestamisel Räpina Vallavolikogu 31.01.2007 määrusega nr 1 „Maamaksumäära kehtestamine Räpina vallas" kehtestatud järgmised maksumäärad: •...

Maaeluministeerium ja Sotsiaalministeerium on sõlminud koostöökokkuleppe riigi tegevusvarusse kuuluvate sealihakonservide jagamise korraldamiseks. Räpina vallale on antud kokku 3204...

Riigi tegevusvarusse kuuluvate sealihakonservide andmine

Maaeluministeerium ja Sotsiaalministeerium on sõlminud koostöökokkuleppe riigi tegevusvarusse kuuluvate sealihakonservide jagamise korraldamiseks. Räpina vallale on antud kokku 3204...

Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused kohalikel teedel raskete sõidukite liiklemist alates allpool...

Koormuspiirangute kehtestamine kohalikele teedele

Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused kohalikel teedel raskete sõidukite liiklemist alates allpool...

Lämmi- ja Pihkva järvede jääkiht on sedavõrd õhuke, et inimest enam ei kanna. Seepärast on nende järvede jääle minek keelatud eesmärgil säästa inimelusid.  "Järvejääl patrullivad...

Lämmi- ja Pihkva järvejääle minek on ohtlik

Lämmi- ja Pihkva järvede jääkiht on sedavõrd õhuke, et inimest enam ei kanna. Seepärast on nende järvede jääle minek keelatud eesmärgil säästa inimelusid.  "Järvejääl patrullivad...

Aasta 2018 kevadel, 20. aprillil toimub festivali Jazzkaar avasündmusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmiva suurteose "Saja lugu" maailmaesiettekanne. Veel 10 päeva saab esitada Eesti...

“Saja lugu” ootab veel 10 päeva sooviavaldusi

Aasta 2018 kevadel, 20. aprillil toimub festivali Jazzkaar avasündmusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmiva suurteose "Saja lugu" maailmaesiettekanne. Veel 10 päeva saab esitada Eesti...

Eelmisel aastal uppus Eestis kokku 46 inimest, neist 7 jääl kalastades.  Kui suvel uppus 10 inimest, siis kevadperioodil 20. Lõuna-Eestis uppus möödunud aasta novembris läbi jää vajunud...

Ettevaatust jääle minekul

Eelmisel aastal uppus Eestis kokku 46 inimest, neist 7 jääl kalastades.  Kui suvel uppus 10 inimest, siis kevadperioodil 20. Lõuna-Eestis uppus möödunud aasta novembris läbi jää vajunud...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Räpina vallas asuvate kinnistute müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.02.2017 kella 11.30-ks. Täpsemat informatsiooni saab...

Riigimaa müügi enampakkumised Räpina vallas

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Räpina vallas asuvate kinnistute müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.02.2017 kella 11.30-ks. Täpsemat informatsiooni saab...

Eestis on  väikelaste vanemate suhteliselt madal haridustase väga kõrge. Osades maakondades ei oma põhi- või keskharidust 24–31% kuni seitsmeaastaste laste vanematest (Haridus- ja...

Koolitus lastega isadele ja emadele

Eestis on  väikelaste vanemate suhteliselt madal haridustase väga kõrge. Osades maakondades ei oma põhi- või keskharidust 24–31% kuni seitsmeaastaste laste vanematest (Haridus- ja...

Räpina Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Tuletõrje väljaku (edaspidi Väljaku) kasutusse andmiseks laatade korraldamiseks 2017. aastal sagedusega kaks korda kuus järgmistel...

Räpina Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Räpina linnas laatade korraldamiseks

Räpina Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Tuletõrje väljaku (edaspidi Väljaku) kasutusse andmiseks laatade korraldamiseks 2017. aastal sagedusega kaks korda kuus järgmistel...

SA Põlvamaa Arenduskeskus, Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutavad välja konkursi selgitamaks välja silmapaistvaimad Põlvamaa ettevõtjaid. Tunnustust leiavad Põlvamaal...

Tunnustagem Põlvamaa ettevõtjate töid ja tegemisi

SA Põlvamaa Arenduskeskus, Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutavad välja konkursi selgitamaks välja silmapaistvaimad Põlvamaa ettevõtjaid. Tunnustust leiavad Põlvamaal...