Uudised ja teated

Räpina Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmise valla vara: Kinnistu aadressil Konsa, Leevaku küla, Räpina vald, Põlva maakond, katastritunnus 70702:001:0089, pindala 21,12...

Räpina Vallavalitsus müüb Konsa kinnistu Leevaku külas

Räpina Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmise valla vara: Kinnistu aadressil Konsa, Leevaku küla, Räpina vald, Põlva maakond, katastritunnus 70702:001:0089, pindala 21,12...

Veriora piirkonna koduste laste jõulupidu toimub koos lasteaed Õnneseen jõulupeoga 20. detsembril algusega kl 16.00 Viluste Põhikooli aulas. Mehikoorma piirkonna koduste laste jõulupidu...

Koduste laste jõulupeod

Veriora piirkonna koduste laste jõulupidu toimub koos lasteaed Õnneseen jõulupeoga 20. detsembril algusega kl 16.00 Viluste Põhikooli aulas. Mehikoorma piirkonna koduste laste jõulupidu...

Juba esimesel maksete tegemise päeval on oma toetuse kätte saanud ligi 4000 põllumeest. Ühtset pindalatoetust (ÜPT) taotlejaid oli tänavu kokku 14 262 ja ÜPTd taotleti kokku 965 253...

PRIA alustas 9. detsembril otsetoetuste ja hektaripõhiste üleminekutoetuste väljamaksmist

Juba esimesel maksete tegemise päeval on oma toetuse kätte saanud ligi 4000 põllumeest. Ühtset pindalatoetust (ÜPT) taotlejaid oli tänavu kokku 14 262 ja ÜPTd taotleti kokku 965 253...

Täname kõiki, kes Räpina valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid. Käesolevaga esitame Räpina valla vastusseisukohad. Isikute ja...

Räpina valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Täname kõiki, kes Räpina valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid. Käesolevaga esitame Räpina valla vastusseisukohad. Isikute ja...

Üldplaneeringu koostamine on jõudnud  eskiis lahenduse väljatöötamise etappi –  täpsustame,  kus on sobilikud piirkonnad ettevõtluseks (sh nende laiendamiseks), elamuehituseks,...

Räpina valla üldplaneeringu koostamine

Üldplaneeringu koostamine on jõudnud  eskiis lahenduse väljatöötamise etappi –  täpsustame,  kus on sobilikud piirkonnad ettevõtluseks (sh nende laiendamiseks), elamuehituseks,...

Piiriveere Liider kinnitas 2019. a taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga 35 projektitaotluse toetamise kogusummas 369 500,67 eurot arengustrateegia kolme meetme raames. 2019. a...

Piiriveere Liideri 2019. a taotlusvoorus said tegevusgrupi kinnituse 35 projektitaotlust

Piiriveere Liider kinnitas 2019. a taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga 35 projektitaotluse toetamise kogusummas 369 500,67 eurot arengustrateegia kolme meetme raames. 2019. a...

Räpina valla Keskraamatukogu direktori ülesandeks on Räpina valla Keskraamatukogu juhtimine, töö korraldamine ja üldise arengu tagamine.   Kandidaadile esitatavad nõuded ja...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Räpina valla Keskraamatukogu direktori töökohale

Räpina valla Keskraamatukogu direktori ülesandeks on Räpina valla Keskraamatukogu juhtimine, töö korraldamine ja üldise arengu tagamine.   Kandidaadile esitatavad nõuded ja...

Pakkumuskutse Räpina sadama vaatetorni ehituseks http://delta.andmevara.ee/rapina_vald/dokument/3978028

Pakkumuskutse Räpina sadama vaatetorni ehituseks

Pakkumuskutse Räpina sadama vaatetorni ehituseks http://delta.andmevara.ee/rapina_vald/dokument/3978028

Räpina Vallavalitsus teatab, et Räpna Vallavolikogu 20.11.2019 otsusega nr 1-3/47 on kehtestatud Räpina linna Ausamba pargi detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on anda Ausamba pargile...

Ausamba pargi detailplaneeringu kehtestamine

Räpina Vallavalitsus teatab, et Räpna Vallavolikogu 20.11.2019 otsusega nr 1-3/47 on kehtestatud Räpina linna Ausamba pargi detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on anda Ausamba pargile...

Juba aastatega on saanud traditsiooniks, et igal aastavahetusel toimu b  ilutulestik Räpinas .  Ja seda täpselt aastavahetusel! Räpina ei ole ainukene keskus vallas. See...

Aastavahetuse ilutulestik Räpina valla keskustes

Juba aastatega on saanud traditsiooniks, et igal aastavahetusel toimu b  ilutulestik Räpinas .  Ja seda täpselt aastavahetusel! Räpina ei ole ainukene keskus vallas. See...

13. detsembril kl 15.00 toimub vallavanema ja volikogu esimehe pidulik vastuvõtt 2018. aasta lõpus ja kuni 31. oktoobrini 2019 sündinud lastele ja nende vanematele. Oodatakse osalejaid...

Lusikapidu toimub 13. detsembril

13. detsembril kl 15.00 toimub vallavanema ja volikogu esimehe pidulik vastuvõtt 2018. aasta lõpus ja kuni 31. oktoobrini 2019 sündinud lastele ja nende vanematele. Oodatakse osalejaid...

Alates uuest aastast lõpetab Swedbank nõustaja teenuse pakkumise Räpinas. Muudatus on seotud pangapunkti vähese külastatavusega. Oleme Räpina vallamaja ruumides pakkunud nõustaja teenust...

Swedbank nõustaja viimane vastuvõtt Räpina haldushoones on 12. detsembril

Alates uuest aastast lõpetab Swedbank nõustaja teenuse pakkumise Räpinas. Muudatus on seotud pangapunkti vähese külastatavusega. Oleme Räpina vallamaja ruumides pakkunud nõustaja teenust...

Oodatud on taotlused kogu Põlvamaad ja kaugemaidki piirkondi haaravate kultuurisündmuste korraldamiseks; Põlvamaa kultuuripärandit, inimesi ja olulisemaid kultuurisündmusi tutvustavate trükiste...

Põlvamaa Omavalitsuste Liidult saab taotleda toetust kultuuriprojektide elluviimiseks

Oodatud on taotlused kogu Põlvamaad ja kaugemaidki piirkondi haaravate kultuurisündmuste korraldamiseks; Põlvamaa kultuuripärandit, inimesi ja olulisemaid kultuurisündmusi tutvustavate trükiste...

Kolmapäeval, 13. novembril toimus Räpina Aianduskooli saalis Räpina valla noorte osaluskohvik. Päeva avas teemakohase sõnavõtuga Räpina vallavanem Enel Liin . Päev oli täis põnevaid arutelusid,...

Räpina valla noored arutlesid osaluskohvikus

Kolmapäeval, 13. novembril toimus Räpina Aianduskooli saalis Räpina valla noorte osaluskohvik. Päeva avas teemakohase sõnavõtuga Räpina vallavanem Enel Liin . Päev oli täis põnevaid arutelusid,...

Jõulupakkide jagamine Räpina valla   eakatele vanuses 65+     Jõulupakke hakatakse jagama  alates 02.12.2019   Räpina...

Jõulupakkide jagamine Räpina valla eakatele

Jõulupakkide jagamine Räpina valla   eakatele vanuses 65+     Jõulupakke hakatakse jagama  alates 02.12.2019   Räpina...

Võru keele nädala sündmuste raames korraldati Moostes 7. novembril uute võrukeelsete laulude võistluskontsert  Uma  Laul, kus parimaks uueks looks valiti Margit Õkva „ ...

Moostes selgus parim uus võrukeelne laul

Võru keele nädala sündmuste raames korraldati Moostes 7. novembril uute võrukeelsete laulude võistluskontsert  Uma  Laul, kus parimaks uueks looks valiti Margit Õkva „ ...

Rahvusvaheline foorum vabatahtlike kaasamisest annab Tartu 2024 tiitlivõidu järgsetele sündmustele avapaugu. Kahe kuu eest Euroopa kultuuripealinnaks valitud Tartu 2024 korraldab 21....

Tartu 2024 tiitlivõidu järgsetele sündmustele antakse start

Rahvusvaheline foorum vabatahtlike kaasamisest annab Tartu 2024 tiitlivõidu järgsetele sündmustele avapaugu. Kahe kuu eest Euroopa kultuuripealinnaks valitud Tartu 2024 korraldab 21....

Käesoleva aasta aprillis muutis Sotsiaalkindlustusamet puude tuvastamisest teavitamise korda. Varasemalt edastatud dokumentide asemel saadetakse inimesele nüüd üksnes teavituskiri, kus on...

Sotsiaalkindlustusameti teavituskiri seoses puude raskusastme tuvastamise otsuse väljastamisega

Käesoleva aasta aprillis muutis Sotsiaalkindlustusamet puude tuvastamisest teavitamise korda. Varasemalt edastatud dokumentide asemel saadetakse inimesele nüüd üksnes teavituskiri, kus on...

Alates käesolevast aastast tuleb mesinikel mesilasperede arv teatada lisaks 1. mai seisule ka 1. novembri seisuga. Sügisel talvituma minevate mesilasperede arv on oluline komponent...

1.-15. novembrini saab e-PRIAs registreerida mesilasperesid

Alates käesolevast aastast tuleb mesinikel mesilasperede arv teatada lisaks 1. mai seisule ka 1. novembri seisuga. Sügisel talvituma minevate mesilasperede arv on oluline komponent...

Praeguse seisuga on Elektrilevi taastanud kõik keskpingeliinid, jäänud on veel madalpingeliinid. Selleks, et riketeni oleks võimalik kiiremini jõuda, ise teada anda, kellel elektriühendus veel...

Head Räpina valla elanikud, kellel veel ei ole elektrit!

Praeguse seisuga on Elektrilevi taastanud kõik keskpingeliinid, jäänud on veel madalpingeliinid. Selleks, et riketeni oleks võimalik kiiremini jõuda, ise teada anda, kellel elektriühendus veel...