Räpina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek.

21.12.20
Avaliku väljapaneku ajal on lahendusega võimalik tutvuda ka kaardirakenduse kaudu lingil https://hendrikson.ee/maps/Räpina-vald/
 
Avalik väljapanek korraldatakse paberkandjal 4. jaanuar kuni 4. veebruar 2021:
 
Räpina valla Keskraamatukogus avatud T-R 10–18 ja L 9–15 (Kooli 5, Räpina linn, telefon 7961 167);
Mehikoorma raamatukogus avatud E 11–17T 10–17K 11–18 ja R 11–16 (Kooli 2, Mehikoorma alevik, telefon 741 9188 );
Veriora raamatukogus avatud T, N 9–18K 9–19 ja L 9–14  (Räpina mnt 2, Veriora alevik, telefon 795 8367 ).
Paberkandjal on materjalidega võimalik tutvuda raamatukogude tööaja jooksul. Võimalusel palume paberkandjal materjalidega tutvumise soovist ette teatada eeltoodud telefonil, et tagada inimestele väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused.
 
Eelnõu avaliku väljapaneku jooksul (4. jaanuar kuni 4. veebruar 2021) on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused tuleb edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel eelnõu avaliku väljapaneku jooksul Räpina Vallavalitsusele aadressil Kooli tn 1 Räpina linn 64504 või vald@rapina.ee.
 
Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku järgselt korraldab Räpina Vallavalitsus vastavalt planeerimisseaduse § 83 eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Avalike arutelude aeg ja koht teatatakse  eraldi. Palun jälgi protsessi kulgemise osas infot valla veebilehel.
Toimetaja: ALEKSEI RAUD