Toimunud hanked

Pealkiri
Räpina mõisa peahoone jalgteede rekonstrueerimine
Räpina valla kruusakattega sõiduteede ja tänavate osaline pindamine
Mehikoorma rannaala matkaradade ehitamine
Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Räpina ja Setomaa valdades
Räpina Ühisgümnaasiumi staadioni ehitamine
Leevi rahvamaja parkla ja laste liikluslinnaku rajamine
Mehikoorma aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine
Hinnapäring kommipakkide ostmiseks
Räpina valla tänavavalgustuse renoveerimine
Räpina mõisa peahoone jalgteede rekonstrueerimine
Hinnapäring Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu koostamiseks
Pakkumuskutse Räpina sadama vaatetorni ehituseks
Räpina ÜG staadioni projekteerimine
Räpina valla tänavavalgustuse renoveerimine
Hinnapäring kommipakkide ostmiseks
Räpina Vallavalitsus müüb Kooli 6-6 korteri Leevi külas
Sillapää lossi trepp läheb remonti
Räpina valla Kiudoski ettevõtlusala avaliku tugitaristu renoveerimine
Räpina sadama teenindushoone ja väliköögi ehitamine
Räpina Ühisgümnaasiumi söökla rekonstrueerimine
Toitlustusteenuse tellimine kolmele Räpina Vallavalitsuse hallatavatele asutusele
Kolme sõiduki ostmine
Projekti "500 kodu korda" raames kodude tuleohutuks muutmine (pottsepatööd)
Räpina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimine
Elektrienergia ostmine Räpina valla tarbimiskohtadele
Räpina Vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke „Räpina valla teede remont 2018“
Teeäärte niitmise hinnapäring
Elektrienergia ostmine Räpina valla tarbimiskohtadele
Räpina vallavalitsus otsib eelprojekti koostajat
Räpina vallavalitsus otsib ehitajat
Räpina-Köstrimäe kergliiklustee rajamine
Ausamba esindusväljaku ehitushange
Hinnapäring detailplaneeringu koostamiseks
Räpina vallas kogumisringi läbiviimine elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumiseks
Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse III ja IV korruse rekonstrueerimistööd
Räpina linna Võhandu tänava tänavalõigu rekonstrueerimine
Räpina linna Aia tänava tänavalõigu rekonstrueerimine
Räpina valla kruusakattega teede teelõikude remont
Räpinas Apteegi, Põllu, Nurme, Luha ja Kastani põik tn. valgustuse hinnapakkumine
Elektrienergia ostmine
Võõpsu sadamaala jõepõhja täiendav sette eemaldamine
Videovalvesüsteemi ostmine
Räpina Vallavalitsus soovib hinnapakkumist elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumisringi läbiviimiseks
Räpina Vallavalitsus soovib hinnapakkumist elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumisringi läbiviimiseks
Räpina Vallavalitsus palub hinnapakkumist Räpina linna tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks
Räpina valla kruusakattega teede teelõikude rekonstrueerimine
Räpina valla konsolideerimisgrupi 2013- 2016 aastate raamatupidamisaruannete auditeerimine
Räpina valla asfaltkattega teede teelõikude rekonstrueerimine
Lihthange Elektrienergia ostmine
Räpina Vallavalitsus palub hinnapakkumist elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumiseks
Tänavavalgustuse ehitustööd
Räpina tuletõrjeplatsi elektrifitseerimine
Räpina sadama kai-tehissaare ja sadamapaviljoni projekteerimis-ehitustööd
Räpina sadama kai-tehissaare ja sadamapaviljoni projekteerimis-ehitustööd
Räpina sadama kai projekteerimis-ehitustööd
Räpina sadama kai projekteerimis-ehitustööd
Räpina sadama kai ehitustööde hange
Räpina loomemaja rahvaköögi seadmete soetamine
Räpina loomemaja pruulikoja seadmete soetamine
Räpina loomemaja eritellimusel valmistatav mööbel
Räpina bussijaama rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Rapina sadama muulide ehitustööd
Rahu tn 1 asuva hoone katusekatte vahetus
Räpina Vallavalitsus palub hinnapakkumist elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumiseks