Lõppenud enampakkumised

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus müüb Veski 4 kinnistu Võõpsu alevikus

Räpina Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmise valla vara:

  • kinnistu aadressil Veski tn 4, Võõpsu alevik, Räpina vald, Põlva maakond, katastritunnus 70701:001:0548, pindalaga 837 m², kinnistu registriosa nr 6535550, alghinnaga 2000 eurot.

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkuja kontaktandmed,
hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumise avamist!" ja märgusõna „Veski 4 kinnistu".
Osavõtumaks on 10 eurot (osavõtumaksu osavõtjatele ei tagastata) ja tagatisraha 10 % alghinnast.
Pakkumised peavad laekuma hiljemalt 7. juuli 2017. a kell 10.00 (pakkumise lõpptähtaeg)
aadressil: Räpina Vallavalitsus, Kooli 1, 64504 Räpina.
Kirjalike pakkumiste avamine toimub 7. juuli 2017 Räpina Vallavolikogu saalis Kooli tn 1, algusega kell 10.15.
Enampakkumise tingimustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla kodulehel.
Infot enampakkumise kohta saab telefonidel 799 9505 või 505 3575