Lõppenud enampakkumised

« Tagasi

Räpina vallavalitsus annab üürile

Räpina Vallavalitsus annab üürile kirjalikul enampakkumisel järgmise valla vara:

  • Räpina Ühisgümnaasiumi kaks klassiruumi ja garaaž aadressil Kooli 5, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond.

Üürile andmise alghind 2 eurot/m² ja ruumid antakse kasutusse komplektina.

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkuja kontaktandmed, hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumise avamist!" ja märgusõna „ÜG ruumid". Pakkumised peavad laekuma hiljemalt 14. veebruariks 2018. a kell 10.00 (pakkumise lõpptähtaeg) aadressil: Räpina Vallavalitsus, Kooli 1, 64504 Räpina.

Osavõtumaks on 10 eurot (osavõtumaksu osavõtjatele ei tagastata).
Pakkumised peavad laekuma hiljemalt 14. veebruar 2018. a kell 10.00 (pakkumise lõpptähtaeg) aadressil: Räpina Vallavalitsus, Kooli 1, 64504 Räpina.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 14. veebruar 2018 Räpina Vallavlitsuse ruumis nr 205 Kooli tn 1, algusega kell 10.15.

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla kodulehel.
Infot enampakkumise kohta saab telefonidel 799 9505 või 505 3575

Üürile antava varaga saab tutvuda eelneval kokkuleppel Räpina ÜG majandusjuhatajaga kuni 13. veebruarini 2018 telefonil 5395 3009 või e-postil tiiu.kolli@rapina.ee