Sotsiaalosakond

Nimi Amet Telefon Mobiil E-post
Katrin Taimre Sotsiaalhoolekandespetsialist
(osakonna juhataja)
799 9515 514 3178 katrin@rapina.ee
Kadri Melts-Sau Lastekaitsespetsialist 799 9514 503 2985 kadri@rapina.ee
 

Sotsiaaltööspetsialist

Räpina

799 9516; 795 1422 514 3217  
  Sotsiaaltööspetsialist 799 9516; 795 2352 514 3261  

Uudised ja teated

Lapsehoiuteenuse osutamisest ja koolivaheaja veetmise võimalustest raske ja sügava puudega lastele

12.01.2018

Antud info on lapsevanematele, kelle peres kasvab raske või sügava puudega laps ja vanem vajab abi lapse hoidmisel või koolivaheaja sisustamisel. Võimalus on lapsevanemaid aidata lapse hoidmise korraldamisel ja lapse vaba aja sisustamisel koolivah...  Loe edasi »