4. Eluruumi tagamise teenus

14.03.24

 

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagada.

Sotsiaalteenusena on õigus eluruum saada isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Räpina vallas ning kes ei ole ebapiisavate füüsiliste võimete, psüühiliste erivajaduste, sotsiaalse toimetulematuse, madala või puuduva sissetuleku ja muu vara puudumise tõttu võimeline tagama endale ja oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust.

Eluruumi andmise otsustab vallavalitsus, kui on tuvastatud isiku abivajadus. Üürilepingu sõlmib haldusjuht.

Teenuse saaja kohustub tasuma eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (kütte-, veevarustuse, elektrienergia-, gaasi-, maamaksu-, hoonekindlustuse, olmejäätmete veo, korterelamu haldamise jmt kulud).

Teenuse taotlemine

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse sotsiaaltöö spetsialistile

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavate, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute arvestuse kord

Täiendav informatsioon

Katrin Taimre (sotsiaalosakonna juhataja), telefon 5143178

Kadri Gerberg, telefon 5143217

Kadi Kibena, telefon 5143261

Mari Kolbakov, telefon 5226173

 

E-post: vald@rapina.ee