Matusetoetus

6.08.15

Toetust makstakse isiku, kelle elukoht rahvastikuregistris oli määratletud Räpina vallas,surma korral  matuse korraldajale matusekulude osaliseks katmiseks vastavalt esitatud avaldusele.
Toetuse suurus on 130 eurot.
Informatsiooni matusetoetuse vormistamiseks vajalike toimingute kohta annab vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Katrin Taimre.

alus:  Räpina Vallavolikogu 21.05.2014 määrus nr 9 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord"