Veriora Lasteaed Õnneseen

28.06.19

Viluste küla, 64225 Räpina vald, Põlva maakond
Direktor Reet Aasma
Telefon 795 8493
e-post: verioralasteaed@rapina.ee

 

Veriora Lasteaia Õnneseen hoolekogu:

Rühm

Esindaja nimi

E-post

Õnneseen

 

Taavo Salf

Hoolekogu esimees

taavo.salf@gmail.com

Õnnetriin

Olga Nuusberg-Lapp

olga.nuusberg@mail.ee

Pedagoogide esindaja

Tiina Lang

tiina.lang@gmail.com

Vallavalitsuse esindaja

Anu-Cristine Tokko

anu-cristine.tokko@rapina.ee

Alus: Räpina Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldus nr 2-3/876