Veriora Lasteaed Õnneseen

21.11.22

Viluste küla, 64225 Räpina vald, Põlva maakond
Direktor Reet Aasma
Telefon 795 8493
e-post: verioralasteaed@rapina.ee

 

Veriora Lasteaia Õnneseen hoolekogu:

Rühm

Esindaja nimi

E-post

Õnneseen

 

Taavo Salf

Hoolekogu esimees

taavo.salf@gmail.com

Õnnetriin

Liisi Hindov

liisi.hindov@gmail.com

Pedagoogide esindaja

Tiina Lang

tiina.lang@gmail.com

Vallavalitsuse esindaja

Anu-Cristine Tokko

anu-cristine.tokko@rapina.ee

Alus: Räpina Vallavalitsuse 19.10.2022 korraldus nr 2-3/692 "Veriora Lasteaia Õnneseen hoolekogu koosseisu kinnitamine".