Korraldatud jäätmevedu

29.11.22

 

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt.

Alates 01.12.2020 teostab Setomaa ja Räpina vallas korraldatud jäätmevedu:

 AS Eesti Keskkonnateenused

Aadress: Tähe 108 Tartu, 51013

Telefon (E-R 9:00-17:00): 7 386 700

E-post: tartu@keskkonnateenused.ee

Klienditugi: https://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/kontakt/

 

AS Eesti Keskkonnateenused omavad jäätmeveo ainuõigus kuni 30.11.2025.

AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) - vajadusel on võimalik tellida lisavedu, juhindudes konkreetse piirkonna veopäevast.

Vedaja ei saa osutada jäätmete vedu harvemini kui seda sätestavad korraldatud jäätmeveo tingimused.

  • Segaolmejäätmete minimaalsed veosagedused on tiheasustusalal üks kord 4 nädala jooksul, hajaasustusalal üks kord 12 nädala jooksul.
  • Paberi ja papijäätmete minimaalne veosagedus on üks kord 12 nädala jooksul.
  • Biolagunevate jäätmete kohustuslik vedu toimub alates hetkest, kui seadusandlus nõuab seda (hiljemalt 01.01.2024).

 

Korraldatud jäätmeveo raames viib AS Eesti Keskkonnateenused kinnistutelt ära:

  1. segaolmejäätmed ehk prügi;

segaolmejäätmed ehk prügi; ( määrdunud pakendid, katkised nõud, nuustikud, kasutuskõlbmatud riided, jalanõud ja mänguasjad, hügieenitarbed, mähkmed, kasutatud näomaskid, foolium, küpsetuspaber, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, kassiliiv, tolmuimeja tolmukotid, CD-plaadid, hõõglambipirnid, suitsukonid, jahtunud tuhk, näritud näts, kummist esemed, tühjad pastakad, vildikad jms)

 

  1. paberi ja papi;

paberi ja papi; (puhtad ja kuivad pappkastid ja -karbid, paberkotid, ajalehed, ajakirjad, reklaammaterjalid, vihikud, paberist ja kartongist kaustikud, vanad raamatud (ilma kõvade kaanteta), kontoripaber, kileaknata ümbrikud jms).

 

Vabastus korraldatud jäätmeveost

Jäätmevaldajal on õigus esitada põhjendatud taotlus kohalikule omavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise kohta kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid.

Jäätmevaldaja erandkorras vabastamise korraldatud jäätmeveoga liitumisest otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Otsus jõustub omavalitsuse poolse kirjaliku korralduse väljastamisel (kus märgitud vabastamise kestvus), millest teavitatakse üheaegselt nii jäätmevaldajat kui ka vedajat. Vedajal on õigus jäätmevedu peatada üksnes omavalitsuse poolse korralduse alusel.

 

Ühismahuti kasutamise taotlus

Jäätmevaldajad, kes soovivad kõrvuti asetsevatel kinnistutel kasutada ühist kogumismahutit, taotlevad selleks vallavalitsuselt loa ja sõlmivad omavahel kirjaliku ühismahuti kasutamise lepingu ja volitavad ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut.