Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus toimub õigusaktide eelnõude ja muude volikogu menetluses olevate küsimuste arutamine. Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda peale komisjoni liikmete ka komisjoni mittekuuluvad volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed. Komisjonide koosolekud toimuvad üldjuhul volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjoni koosolekud protokollitakse.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

18.11.16
Nimi Positsioon Telefon E-post
Maarika Loodus Komisjoni esimees 5106864 maarika.loodus@rapina.ee
Irma Truuts Komisjoni aseesimees 5184720 irma.truuts@rapina.ee

Miia-Kersti Sultsmann

Liige 5167760 miia.sultsmann@rapina.ee

Tarmo Tammes

Liige 5083414 tarmo.tammes@rapina.ee

Anu Palmar

Liige 53991768 anu.palmar@post.ee

Anne Kaldoja

Liige 5299691 annekaldoja@gmail.com

Astrid-Mariina Narusk

Liige 5245791 tyy004@hot.ee

Mati Tiigimäe 

Liige 5514947 matitiigimae@gmail.com

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekute protokollid

Majanduskomisjon

1.02.17
Nimi Positsioon Telefon E-post
Artur Murumets Komisjoni esimees 5063240 artur.murumets@rapina.ee
Tiit Kala Komisjoni aseesimees 5091932 tiit.kala@rapina.ee

Vladimir Kondratjev

Liige 5063277 vladimir.kondratjev@rapina.ee

Mait Meensalu

Liige 5172724 mait.meensalu@rapina.ee

Vilja Kvetkovski

Liige 5108317 vilja.kvetkovski@rapina.ee

Ülo Tuuling

Liige 5048464 ylo.tuuling@rapina.ee

Ekke Tooding

Liige 5114393 ekke.tooding@gmail.com

Uno Nagelmaa

Liige 5248189 unosan@unosan.ee

Tiia Ilmet

Liige 5119233 tiia.ilmet@rmk.ee

 

Majanduskomisjoni koosolekute protokollid

Eelarve- ja planeeringukomisjon

18.11.16
Nimi Positsioon Telefon E-post
Toomas Heering Esimees 504 3974 toomas.heering@rapina.ee
Vello Kasearu Aseesimees 502 2661 vello.kasearu@rapina.ee
Miia-Kersti Sultsmann Liige 516 7760 miia.sultsmann@rapina.ee
Vilja Kvetkovski Liige 510 8317 vilja.kvetkovski@rapina.ee
Allan Kolpakov Liige 585 04561 allan.kolpakov@rapina.ee
Edgar Kaare Liige 512 8123 edgar@tajuruum.eu
Kai Kalberg-Kukk Liige 504 4953 kai@pakkeravio.ee
Teet Helm Liige 505 5297 teet.helm@rapina.ee

 

Eelarve- ja planeeringukomisjoni koosolekute protokollid

Haridus- ja kultuurikomisjon

23.12.16
Nimi Positsioon Telefon E-post

Miia-Kersti Sultsmann

Esimees 516 7760 miia.sultsmann@rapina.ee
Virge Mastik Aseesimees 536 36120 virge.mastik@rapina.ee

Aira Meitus

Liige 534 81545 aira.meitus@rapina.ee

Regina Allik

Liige 522 3668 regina.allik@rapina.ee

Inge Hirmo

Liige 581 31506 inge.hirmo@rapina.ee

Siim Liiskmann

Liige 562 08641 siim.liiskmann@gmail.com

Urmas Nagel

Liige 561 58776 urmas.nagel@eelk.ee

Meeri Ivanov

Liige 5565 7654 meeri.ivanov@rapina.ee

Eva Sala

Liige 521 9506 evasala@hot.ee

Annika Kalbus

Liige 525 4080 annika.kalbus@if.ee

 

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekute protokollid