Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus toimub õigusaktide eelnõude ja muude volikogu menetluses olevate küsimuste arutamine. Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda peale komisjoni liikmete ka komisjoni mittekuuluvad volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed. Komisjonide koosolekud toimuvad üldjuhul volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjoni koosolekud protokollitakse.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

30.11.17
Nimi Positsioon Telefon E-post
Ene Tigas  esimees 525 5982 ene.tigas@rapina.ee
Karmen Kukk aseesimees 53584750 karmen.kukk@rapina.ee
Miia-Kersti Sultsmann liige    
Merike Paap liige    
Maie Haavakats liige    
Virge Mastik liige    
Mait Meensalu liige 517 2724  mait.meensalu@rapina.ee
Kristi Lillemäe liige 5295994 kristi.lillemae@rapina.ee

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekute protokollid

Majandus- ja keskkonnakomisjon

30.11.17
Nimi Positsioon Telefon E-post
Margus Narusing esimees 523 5915 margus.narusing@rapina.ee
Vello Kasearu aseesimees 502 2661 vello.kasearu@rapina.ee
Vladimir Kondratjev liige 506 3277  vladimir.kondratjev@rapina.ee
Meelis Konsap liige 527 8809 meelis.konsap@rapina.ee
Peeter Sibul liige 501 9734 peeter.sibul@rapina.ee
Ülo Tuuling liige 504 8464 ulo.tuuling@rapina.ee
Uno Nagelmaa liige    
Janno Tammpere liige    
Ekke Tooding liige    
Kristi Lillemäe liige 5295994 kristi.lillemae@rapina.ee
Kaarel Tiganik liige    
Mait Meensalu liige 517 2724 mait.meensalu@rapina.ee

 

Majanduskomisjoni koosolekute protokollid

Eelarve- ja arengukomisjon

30.11.17
Nimi Positsioon Telefon E-post
Toomas Heering  esimees 504 3974 toomas.heering@rapina.ee
Vilja Kvetkovski  aseesimees 510 8317 vilja.kvetkovski@rapina.ee
Vello Kasearu liige 502 2661 vello.kasearu@rapina.ee
Kaido Palu liige 515 9940 kaido.palu@rapina.ee
Vitali Rõžov liige 503 1697 vitali.rozov@rapina.ee
Älan Zupsmann liige    
Kaarel Tiganik liige    
Tiit Kala liige 509 1932 tiit.kala@rapina.ee

 

Eelarve- ja planeeringukomisjoni koosolekute protokollid

Haridus- ja kultuurikomisjon

12.12.17
Nimi Positsioon Telefon E-post

Ulla Preeden

esimees 54005833 ulla.preeden@rapina.ee
Peeter Sibul aseesimees 501 9734 peeter.sibul@rapina.ee
Ene Tigas liige 525 5982 ene.tigas@rapina.ee 
Leo Kütt liige 521 8202 leo.kutt@rapina.ee
Andri Võsokovski liige 56877335 andri.vosokovski@rapina.ee
Mirjam Ojasaar liige    
Jaanus Volk liige    
Kalle Mälberg liige    

 

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekute protokollid