Lõuna Politseiprefektuur Räpina konstaablijaoskond

5.11.15
Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo Põlva politseijaoskonna Räpina konstaablijaoskond telefon
Võõpsu mnt 16, Räpina  

Piirkonnavanem Katrin Satsi
Kodanike vastuvõtt iga kuu 4. esmaspäeval kella 10:00-11:00 Räpina konstaablijaoskonnas 

e-post: katrin.satsi@politsei.ee

Asendab piirkonnapolitseinik Veronika Kadastik, tel  53307186,

e-post veronika.kadastik@politsei.ee

533 07175

 

Tähtsad telefoninumbrid

5.11.15
HÄDAABI 112
ÜLERIIGILINE TASUTA USALDUSTELEFON 126
RÄPINA ÄRIABI Kooli 1,  Räpina 521 8202
REVEKOR AS Hariduse 1, Räpina 796 1368
Näitude teatamine 796 1172
Katlamaja 796 1756
Kommunaalosakond 504 8464
ELION ETTEVÕTTED  
Telefonirikked 160
Kliendiinfo 165
EESTI ENERGIA  
Kliendiinfo 1545
Räpina Haigla AS Võru mnt 1 Räpina 799 9244
  799 9237
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313
Maanteeinfokeskuse telefon 1510
   
SWEDPANK Räpina kontor Kooli 1 Räpina 888 6310
SEB Eesti 665 5100
Tehniline autoabi maanteel 1888
Puksiiriabi 517 9799
  501 7006
Valla vetarst 514 6363
Räpina jahtkond 514 5435